مطالب کاربران فوریکا

کارشناسی ارشد فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی

کارشناسی ارشد فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی معرفی رشته : فقه مقارن، تداوم علم الخلاف یا علم الخلافیات یا علم المناظرات است که بنا به نقل فخر رازی در کتاب جامع العلوم، یکی از شصت علم متداول در حوزه های علمیه قدیم بود. ابن خلدون در تعریف این علم می گوید: «میان پیروان مذاهب مناظراتی روی می داد که مآخذ پیشوایان فقه و انگیزه های اختلاف و مواقع اجتهاد آنان بیان ...

کارشناسی ارشد فقه مقارن و حقوق عمومی اسلامی

کارشناسی ارشد فقه مقارن و حقوق عمومی اسلامی معرفی رشته : فقه مقارن، تداوم علم الخلاف یا علم الخلافیات یا علم المناظرات است که بنا به نقل فخر رازی در کتاب جامع العلوم، یکی از شصت علم متداول در حوزه های علمیه قدیم بود. ابن خلدون در تعریف این علم می گوید: «میان پیروان مذاهب مناظراتی روی می داد که مآخذ پیشوایان فقه و انگیزه های اختلاف و مواقع اجتهاد آنان بیان ...

دل سرکش

دل سرکش

وقتی از دست نامهربانی هایم دلخوری این خشم را نادیده بگیربیا و تو سکوت کنتا بین مان بهم نریزدنشنیده بگیر و بحث نکن...این دل سرکش منگاهیدیوانگی می کندو آخر سرخودشبه زانو می افتد،التماس می کندتا ...

هیچ چیز بهتر از این نیست

هیچ چیز بهتر از این نیست

هیچ چیز بهتر از این نیست، در دنیایی که عشق با دروغ عجین شدهمهربانی دستانی که همواره محبت می آموزدو نگاهی که دلت را با شمع امید شلعه ور می سازدهیچ چیز بهتر از این نیست،در لحظه های پریشانی، یک ...

کارشناسی ارشد فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی

کارشناسی ارشد فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی معرفی رشته کارشناسی ارشد فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی : فقه مقارن، تداوم علم الخلاف یا علم الخلافیات یا علم المناظرات است که بنا به نقل فخر رازی در کتاب جامع العلوم، یکی از شصت علم متداول در حوزه های علمیه قدیم بود. ابن خلدون در تعریف این علم می گوید: «میان پیروان مذاهب مناظراتی روی می داد که مآخذ پیشوایان فقه ...

کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث

کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث معرفی رشته : در کنکور کارشناسی ارشد، رشته علوم قرآن و حدیث در برخی از دانشگاهها تحت عنوان یک رشته مستقل و در برخی از دانشگاهها نیز به عنوان گرایشی از رشته الهیات و معارف اسلامی معرفی شده است. اگر چه این موضوع تفاوت عمده ای تلقی نمی شود، اما به جهت برخی تفاوت های جزئی در سرفصل دروس و به منظور تطابق با دفترچه کنکور ارشد، ما نیز هر ...

چرا نامهربانی می کنی؟

چرا نامهربانی می کنی؟

تمام شوقم این بود رودها را یکی پس از دیگری کنار بگذارم و به دریا برسم به تو به عمق یک آبی بیکران به دنبال آرامش امــا برایم شدی همام طوفان ناخواسته همان طوفانی که نه راه پس میگذارد و نه را ...

کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث

کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث معرفی رشته الهیات و معارف اسلامی : رشته الهیات و معارف اسلامی در آغاز پیدایش خود در دانشگاههای ایران به صورت محدود و با نام علوم معقول و منقول شناخته می شد. امروزه رشته الهیات و معارف اسلامی توسعه یافته و در 6 گرایش در مقطع کارشناسی ارشد به جذب دانشجو می پردازد که عبارتند از: ادیان و عرفان، تاریخ و تمدن ...

کارشناسی ارشد معارف قرآن

کارشناسی ارشد معارف قرآن معرفی رشته کارشناسی ارشد معارف قرآن: هدف از رشته کارشناسی ارشد معارف قرآن، تبیین فرهنگ و معارف قرآن همراه با ارائه شبهه و پاسخ آن و در نهایت قرائتی مناسب با نیازهای جوامع بشری می باشد. از آنجا که روشهای سنتی فعالیت های قرآنی در مواجهه با تحولات زمان به تنهایی پاسخگوی نیاز امروز جوامع نخواهد بود، لازم است تا متخصصانی تربیت شوند که ...

تست ماسفت (MOSFET) با استفاده از مولتی متر

تست ماسفت (MOSFET) با استفاده از مولتی متر

آزمایش نمودن ترانزیستورهای دوقطبی معمولی خواه قدرت خواه سیگنال کار ساده ای است.   آزمایش نمودن ترانزیستورهای دوقطبی معمولی خواه قدرت خواه سیگنال کار ساده ای است و ساده ترین وسیله ای که ...

کارشناسی ارشد عرفان اسلامی

کارشناسی ارشد عرفان اسلامی معرفی رشته کارشناسی ارشد عرفان اسلامی: عرفان اسلامی را می توان عرصه وسیعی دانست که عرفان نظری و عملی و متعارف را دربر می گیرد و با طریقت تصوف هم‌آمیختگی دارد به حدی که در مواردی، تلقی یکسان یا مختلطی از این دو می‌شود. با این حال عرفان اسلامی بطور خاص و مصطلح در عرصه علوم اسلامی مانند دیگر دانشهای اسلامی چون فلسفه و کلام ...

کارشناسی ارشد دیپلماسی کنترل تسلیحات

کارشناسی ارشد دیپلماسی کنترل تسلیحات معرفی رشته : رشته دیپلماسی کنترل تسلیحات در ایران از سال 89 در دانشگاه صنعتی مالک اشتر، وابسته به وزارت دفاع به صورت سراسری به جذب دانشجو می پردازد. این رشته از گرایشات رشته روابط بین الملل و به طور کلی علوم سیاسی است. اصطلاح کنترل تسلیحات و خلع سلاح دو اصطلاح مترادف اما متفاوت برای دستیابی به یک هدف کلی یعنی امنیت ملی و ...