محصولات کاربران فوریکا

کوسن نمدی گل 5 برگ

کوسن نمدی گل 5 برگ

کوسن نمدی گل 5 برگ ابعاد : 30 *30 سانت قابل شستشو بدون چروک شدگی و ترکیب رنگ دارای رنگ ثابت و ماندگاری بالا تولید شده از نمد 2 میلی متری در رنگ های سفارشی و همچنین اندازه های سفارشی قابل تولید و ...

پادری نمدی بنفش

پادری نمدی بنفش

پادری نمدی بنفش ابعاد : 50 *90 سانت قابل شستشو بدون چروک شدگی و ترکیب رنگ دارای رنگ ثابت و ماندگاری بالا تولید شده از نمد 2 میلی متری در رنگ های سفارشی و همچنین اندازه های سفارشی قابل تولید و ...

کوسن نمدی باران

کوسن نمدی باران

کوسن نمدی باران ابعاد : 25 *20 سانت قابل شستشو بدون چروک شدگی و ترکیب رنگ دارای رنگ ثابت و ماندگاری بالا تولید شده از نمد 2 میلی متری در رنگ های سفارشی و همچنین اندازه های سفارشی قابل تولید و ...

کوسن نمدی گل لاله

کوسن نمدی گل لاله

کوسن نمدی گل لاله ابعاد : 30 *30 سانت قابل شستشو بدون چروک شدگی و ترکیب رنگ دارای رنگ ثابت و ماندگاری بالا تولید شده از نمد 2 میلی متری در رنگ های سفارشی و همچنین اندازه های سفارشی قابل تولید و ...

کیف دوشی نمدی صورتی

کیف دوشی نمدی صورتی

کیف دوشی نمدی صورتی ابعاد : 25 *20 سانت قابل شستشو بدون چروک شدگی و ترکیب رنگ دارای رنگ ثابت و ماندگاری بالا تولید شده از نمد 2 میلی متری در رنگ های سفارشی و همچنین اندازه های سفارشی قابل تولید و ...

کیف دوشی نمدی 1

کیف دوشی نمدی 1

کیف دوشی نمدی 1 ابعاد : 25 *20 سانت قابل شستشو بدون چروک شدگی و ترکیب رنگ دارای رنگ ثابت و ماندگاری بالا تولید شده از نمد 2 میلی متری در رنگ های سفارشی و همچنین اندازه های سفارشی قابل تولید و ...

کیف دوشی نمدی

کیف دوشی نمدی

کیف دوشی نمدی ابعاد : 20 *25 سانت قابل شستشو بدون چروک شدگی و ترکیب رنگ دارای رنگ ثابت و ماندگاری بالا تولید شده از نمد 2 میلی متری در رنگ های سفارشی و همچنین اندازه های سفارشی قابل تولید و ...

بالش نمدی جغدی

بالش نمدی جغدی

بالش نمدی جغدی ابعاد : 40 *40 سانت قابل شستشو بدون چروک شدگی و ترکیب رنگ دارای رنگ ثابت و ماندگاری بالا تولید شده از نمد 2 میلی متری در رنگ های سفارشی و همچنین اندازه های سفارشی قابل تولید و ...

گیفت کریسمس نمدی

گیفت کریسمس نمدی

گیفت کریسمس نمدی قابل شستشو بدون چروک شدگی و ترکیب رنگ دارای رنگ ثابت و ماندگاری بالا تولید شده از نمد 2 میلی متری در رنگ های سفارشی و همچنین اندازه های سفارشی قابل تولید و ارسال به صورت ...

دسته گل نمدی توپی

دسته گل نمدی توپی

دسته گل نمدی توپی  قطر: 18  سانت قابل شستشو بدون چروک شدگی و ترکیب رنگ دارای رنگ ثابت و ماندگاری بالا تولید شده از نمد 2 میلی متری در رنگ های سفارشی و همچنین اندازه های سفارشی قابل تولید و ...

گیفت نمدی قرمز

گیفت نمدی قرمز

گیفت نمدی قرمز ابعاد : 10 سانت قابل شستشو بدون چروک شدگی و ترکیب رنگ دارای رنگ ثابت و ماندگاری بالا تولید شده از نمد 2 میلی متری در رنگ های سفارشی و همچنین اندازه های سفارشی قابل تولید و ...

قلب نمدی1

قلب نمدی1

قلب نمدی ابعاد : 10 سانت قابل شستشو بدون چروک شدگی و ترکیب رنگ دارای رنگ ثابت و ماندگاری بالا تولید شده از نمد 2 میلی متری در رنگ های سفارشی و همچنین اندازه های سفارشی قابل تولید و ارسال ...