تصویر بالای قالب های پیش فرض فورکیا بدون متن

تصویر بالای قالب های پیش فرض فورکیا بدون متن در فورکیا چندین قالب پیش فرض وجود دارد که در بالای آنها تصویر هایی وجود دارد که متنی در داخل آنها نوشته شده این نوشته ها عمومی می باشد و کاربرانی که می خواهند نوشته ی آنها را عوض نمایند می توانند از تصاویر زیر استفاده نمایند ...

آیکون برای قالب های فورکیا سری 26
آیکون برای قالب های فورکیا سری 25
12
بهمن
1395
آیکون برای قالب های فورکیا سری 26
12
بهمن
1395
آیکون برای قالب های فورکیا سری 25
12
بهمن
1395
آیکون برای قالب های فورکیا سری 24
12
بهمن
1395
آیکون برای قالب های فورکیا سری 23
12
بهمن
1395
آیکون برای قالب های فورکیا سری 22
12
بهمن
1395
آیکون برای قالب های فورکیا سری 21
12
بهمن
1395
آیکون برای قالب های فورکیا سری 20
12
بهمن
1395
آیکون برای قالب های فورکیا سری 19
12
بهمن
1395
آیکون برای قالب های فورکیا سری 18
12
بهمن
1395
آیکون برای قالب های فورکیا سری 17
12
بهمن
1395
آیکون برای قالب های فورکیا سری 16
12
بهمن
1395
آیکون برای قالب های فورکیا سری 15