تصویر بالای قالب های پیش فرض فورکیا بدون متن

تصویر بالای قالب های پیش فرض فورکیا بدون متن در فورکیا چندین قالب پیش فرض وجود دارد که در بالای آنها تصویر هایی وجود دارد که متنی در داخل آنها نوشته شده این نوشته ها عمومی می باشد و کاربرانی که می خواهند نوشته ی آنها را عوض نمایند می توانند از تصاویر زیر استفاده نمایند ...

آیکون برای قالب های فورکیا سری 26
آیکون برای قالب های فورکیا سری 25
12
بهمن
1395
آیکون برای قالب های فورکیا سری 15
12
بهمن
1395
آیکون برای قالب های فورکیا سری 14
12
بهمن
1395
آیکون برای قالب های فورکیا سری 13
12
بهمن
1395
آیکون برای قالب های فورکیا سری 12
12
بهمن
1395
آیکون برای قالب های فورکیا سری 11
12
بهمن
1395
آیکون برای قالب های فورکیا سری 10
12
بهمن
1395
آیکون برای قالب های فورکیا سری 9
12
بهمن
1395
آیکون برای قالب های فورکیا سری 8
12
بهمن
1395
آیکون برای قالب های فورکیا سری 7
12
بهمن
1395
آیکون برای قالب های فورکیا سری 6
12
بهمن
1395
آیکون برای قالب های فورکیا سری 5
12
بهمن
1395
آیکون برای قالب های فورکیا سری 4