محصولات کاربران فوریکا

ترجمه مقاله مدیریت دانش شخصی

ترجمه مقاله مدیریت دانش شخصی

عنوان انگلیسی مقاله: Personal Knowledge Management: A Study of Knowledge Behaviour of Academicians عنوان فارسی مقاله: مديريت دانش شخصی: بررسی رفتار دانش اساتيد دانشگاه دسته: مدیریت فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد ...

ترجمه مقاله روش شناسی مدیریت بهره وری با استفاده از نسبت تحقق بهره وری

ترجمه مقاله روش شناسی مدیریت بهره وری با استفاده از نسبت تحقق بهره وری

عنوان انگلیسی مقاله: Productivity Management Methodology Using Productivity Achievement Ratio عنوان فارسی مقاله: روش شناسی مدیریت بهره وری با استفاده از نسبت تحقق بهره وری دسته: مدیریت فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ...

ترجمه مقاله مدیریت کیفیت یک ابزار استراتژیک مدیریت دولتی

ترجمه مقاله مدیریت کیفیت یک ابزار استراتژیک مدیریت دولتی

عنوان انگلیسی مقاله: Quality management framework for public management decision making عنوان فارسی مقاله: چهارچوب مدیریت کیفیت برای تصمیم گیری مدیریت دولتی دسته: مدیریت فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات ...

ترجمه مقاله ارتباط بین هوش سازمانی و توسعه مدیریت دانش سازمانی

ترجمه مقاله ارتباط بین هوش سازمانی و توسعه مدیریت دانش سازمانی

عنوان انگلیسی مقاله: Relationship between organization intelligence and organization knowledge management عنوان فارسی مقاله: ارتباط بین هوش سازمانی و توسعه مدیریت دانش سازمانی دسته: مدیریت فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ...

ترجمه مقاله فرایند شبکه تحلیلی (ANP) جهت ارزيابي سيستم هوش کسب و کار

ترجمه مقاله فرایند شبکه تحلیلی (ANP) جهت ارزيابي سيستم هوش کسب و کار

عنوان انگلیسی مقاله: Research on using ANP to establish a performance assessment model for business intelligence systems عنوان فارسی مقاله: تحقيقي پيرامون استفاده از فرایند شبکه تحلیلی (ANP)، جهت استقرار يک مدل ارزيابي عملکرد براي سيستم ...

ترجمه مقاله ريسک در پروژه های برنامه ریزی منابع سرمایه ای (ERP)

ترجمه مقاله ريسک در پروژه های برنامه ریزی منابع سرمایه ای (ERP)

عنوان انگلیسی مقاله: Risk assessment in ERP projects عنوان فارسی مقاله: ارزیابی ريسک در پروژه هاي برنامه ریزی منابع سرمایه ای (ERP) دسته: مدیریت فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه ...

ترجمه مقاله شاخص های موثر بر گزینش انتصابات بین المللی

ترجمه مقاله شاخص های موثر بر گزینش انتصابات بین المللی

عنوان انگلیسی مقاله: Selection for international assignments عنوان فارسی مقاله: گزینش برای انتصابات بین المللی دسته: مدیریت فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 22 لینک دریافت ...

ترجمه مقاله كيفيت خدمات بر اساس مقياس سروكوال زباني فازي

ترجمه مقاله كيفيت خدمات بر اساس مقياس سروكوال زباني فازي

عنوان انگلیسی مقاله: Service quality gaps analysis based on Fuzzy linguistic SERVQUAL عنوان فارسی مقاله: تجزيه و تحليل شكاف هاي كيفيت خدمات بر اساس مقياس سروكوال زباني فازي همراه با يک بررسی موردی در زمينه خدمات بيمار ...

ترجمه مقاله مدیریت راهبردی منابع انسانی (HRM)و کاهش تمرکز کارکنان

ترجمه مقاله مدیریت راهبردی منابع انسانی (HRM)و کاهش تمرکز کارکنان

عنوان انگلیسی مقاله: Strategic human resource management and the decline of employee focus عنوان فارسی مقاله: مدیریت راهبردی منابع انسانی و کاهش تمرکز کارکنان دسته: مدیریت فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات ...

ترجمه مقاله عوامل موفقیت مدیریت دانش در سازمان ها

ترجمه مقاله عوامل موفقیت مدیریت دانش در سازمان ها

عنوان انگلیسی مقاله: Success factors of knowledge management in temporary organizations عنوان فارسی مقاله: عوامل موفقیت مدیریت دانش در سازمانهای موقتی دسته: مدیریت فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ...

ترجمه مقاله مديريت زنجيره عرضه در صنعت خودروسازي برزیل

ترجمه مقاله مديريت زنجيره عرضه در صنعت خودروسازي برزیل

عنوان انگلیسی مقاله: Supply Chain Management in The Brazilian Automobile Industry عنوان فارسی مقاله: مديريت زنجيره عرضه در صنعت خودروسازي برزيل: تنگناهايي براي رشد پايدارتر دسته: مدیریت فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ...

ترجمه مقاله تعارض و كنترل هيجان درون گروه های کوتاه مدت و بلند مدت

ترجمه مقاله تعارض و كنترل هيجان درون گروه های کوتاه مدت و بلند مدت

عنوان انگلیسی مقاله: Task and relationship conflict in short-term and long-term groups عنوان فارسی مقاله: تعارض وظيفه و رابطه در گروه هاي كوتاه مدت و بلند مدت - نقش بحراني كنترل هيجان دسته: مدیریت فرمت فایل ترجمه شده: WORD ...