محصولات کاربران فوریکا

ترجمه مقاله مدیریت تعارض در روابط برون سپاری B2B (تجاری- تجاری)

ترجمه مقاله مدیریت تعارض در روابط برون سپاری B2B (تجاری- تجاری)

عنوان انگلیسی مقاله: Conflict handling, trust and commitment in outsourcing relationship عنوان فارسی مقاله: مدیریت تعارض، اطمينان و تعهد در روابط برون سپاری دسته: مدیریت فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات ...

ترجمه مقاله مديريت استراتژيكی برنامه های مديريتی ارتباط با مشتری (CRM)

ترجمه مقاله مديريت استراتژيكی برنامه های مديريتی ارتباط با مشتری (CRM)

عنوان انگلیسی مقاله: Creating customer knowledge competence managing customer relationship management programs strategically عنوان فارسی مقاله: ايجاد قابليت شناخت مشتري: مديريت استراتژيكي برنامه هاي مديريتي ارتباط با مشتری دسته: ...

ترجمه مقاله سيستم پشتيباني تصميم گيري (DSS) و فناوري اطلاعات

ترجمه مقاله سيستم پشتيباني تصميم گيري (DSS) و فناوري اطلاعات

عنوان انگلیسی مقاله: Decision support system and Information Technology عنوان فارسی مقاله: سيستم پشتيباني تصميم گيري و فناوري اطلاعات دسته: مدیریت فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: ...

ترجمه مقاله برنامه های سیستم پشتیبان تصمیم در جذب فناوری اطلاعات

ترجمه مقاله برنامه های سیستم پشتیبان تصمیم در جذب فناوری اطلاعات

عنوان انگلیسی مقاله: Decision support systems in information technology assimilation عنوان فارسی مقاله: سيستم پشتيبان تصميم گيري در جذب فناوري اطلاعات دسته: مدیریت فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ...

ترجمه مقاله استراتژی های رقابتی و موضوعات راهبردی رقابتی در شرکت ها

ترجمه مقاله استراتژی های رقابتی و موضوعات راهبردی رقابتی در شرکت ها

عنوان انگلیسی مقاله: Critical competitive strategy issues every entrepreneur should consider before going into business عنوان فارسی مقاله: موضوعات راهبردی رقابتی مهم که کارآفرین باید پیش از شروع کسب و کار مد نظر قرار دهد دسته: ...

ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل دولت از مزایا و هزینه مقررات

ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل دولت از مزایا و هزینه مقررات

عنوان انگلیسی مقاله: Government Analysis of the Benefits and Costs of Regulation عنوان فارسی مقاله: تجزیه و تحلیل دولت از مزایا و هزینه مقررات دسته: مدیریت فرمت فایل ترجمه شده: WORD تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 12لینک ...

ترجمه مقاله بررسی ارتباط بین مدیریت دانش و عملکرد نوآوری

ترجمه مقاله بررسی ارتباط بین مدیریت دانش و عملکرد نوآوری

عنوان انگلیسی مقاله: Exploring the relationship between knowledge management practices and innovation performance عنوان فارسی مقاله: بکارگیری روابط بین فعالیت های مدیریت دانش و عملکرد نوآوری دسته: مدیریت فرمت فایل ترجمه شده: ...

ترجمه مقاله تاثیرات عدالت محوری بر روی رضایت و بهبود خدمات (SR)

ترجمه مقاله تاثیرات عدالت محوری بر روی رضایت و بهبود خدمات (SR)

عنوان انگلیسی مقاله: Satisfaction with service recovery, perceived justice and emotional responses عنوان فارسی مقاله: رضایت از بهبود خدمات :عدالت محوری و واکنش های احساسی دسته: مدیریت فرمت فایل ترجمه شده: WORD تعداد صفحات فایل ...

ترجمه مقاله هزینه های تحمیلی غیبت کارکنان در شرکت ها

ترجمه مقاله هزینه های تحمیلی غیبت کارکنان در شرکت ها

عنوان انگلیسی مقاله: Teamwork, monitoring and absence عنوان فارسی مقاله: کار گروهی، نظارت و غیبت در محیط کار دسته: مدیریت فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 29لینک دریافت ...

ترجمه مقاله تاثیر فاکتورهای مختلف بر نوآوری محصولات شرکتها

ترجمه مقاله تاثیر فاکتورهای مختلف بر نوآوری محصولات شرکتها

عنوان انگلیسی مقاله: The effect of external and internal factors on firms product innovations عنوان فارسی مقاله: تاثیر فاکتورهای داخلی و خارجی بر روی نوآوری محصول شرکت دسته: مدیریت فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ...

ترجمه مقاله افزایش حاکمیت شرکتی بر پژوهش های کنترل شده شرکت

ترجمه مقاله افزایش حاکمیت شرکتی بر پژوهش های کنترل شده شرکت

عنوان انگلیسی مقاله: The rise of corporate governance in corporate control research عنوان فارسی مقاله: افزایش حاکمیت شرکتی بر پژوهش های کنترل شده شرکت دسته: مدیریت فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ...

ترجمه مقاله تاثیر سیاست شفاف سازی مبتنی بر آموزش و افشاگری

ترجمه مقاله تاثیر سیاست شفاف سازی مبتنی بر آموزش و افشاگری

عنوان انگلیسی مقاله: Transparency for governance The mechanisms and effectiveness of disclosure-based عنوان فارسی مقاله: شفاف سازی با هدف نظارت: مکانیسم ها و تاثیر سیاست شفاف سازی مبتنی بر آموزش و افشاگری دسته: مدیریت فرمت فایل ...