محصولات کاربران فوریکا

سرویس نفیس سفالی سبز فیروزه

سرویس نفیس سفالی سبز فیروزه

سرویس نفیس سفالی سبز فیروزه این سرویس زیبای صنایع دستی با نقش ها و طرح های سنتی است شامل 9 قطعه می باشد                  ...

بیت رپ شماره 1

با سلام نمونه بیت منتشر شده در سبک رپ    دانلود ...

یک جفت فرش کناره هریس 2 متری (020-2-2)

یک جفت فرش کناره هریس 2 متری (020-2-2)

ویژگی های فرش: کد: (020-2-2) ابعاد: 1 در 2 متر (یک جفت جمعاً 4 متر) نام طرح: تاجری زمینه سفید رج: 25 جنس چله: نخ پنبه جنس پرز: پشم ...

یک تخته فرش کناره هریس 2/5 متری (019-2/5-1)

یک تخته فرش کناره هریس 2/5 متری (019-2/5-1)

ویژگی های فرش: کد: (019-2.5-1) ابعاد: 1 در 2/5 متر ( 2/5 مترمربع) نام طرح: میان ساده رج: 25 جنس چله: نخ پنبه جنس پرز: پشم ...

یک تخته فرش کناره هریس 3 متری (018-3-1)

یک تخته فرش کناره هریس 3 متری (018-3-1)

ویژگی های فرش: کد: (018-3-1) ابعاد: 85 سانت در 3 متر (تقریبا 3 مترمربع) نام طرح: غلط نقشه رج: 25 جنس چله: نخ پنبه جنس پرز: پشم ...

یک جفت فرش کناره هریس 2 متری (017-2-2)

یک جفت فرش کناره هریس 2 متری (017-2-2)

ویژگی های فرش: کد: (017-2-2) ابعاد: 1 در 2 متر (یک جفت جمعاً 4 متر) نام طرح: تاجری زمینه قرمز رج: 25 جنس چله: نخ پنبه جنس پرز: پشم ...

یک جفت فرش ذرع و نیم هریس (016-1/5-2)

یک جفت فرش ذرع و نیم هریس (016-1/5-2)

ویژگی های فرش: کد: (016-1.5-2) ابعاد: 1 در 1/5 متر (یک جفت جمعاً 3 متر) نام طرح: تاجری زمینه مشکی رج: 25 جنس چله: نخ پنبه جنس پرز: پشم ...

پژو 504

پژو 504

ماکت فلزی پژو 504 ، عقب کش ، درب باز شو ، مارک welly ...

فولکس ریز

فولکس  ریز

فولکس فلزی ریز طرح آتش نشان و پلیس ، عقب کش ، مارک kinsmart ...

فولکس فلزی ریز

فولکس فلزی ریز

فولکس فلزی ریز ، عقب کش ،مارک kinsmart ...

دوج فلزی

دوج فلزی

ماکت فلزی دوج ، عقب کش ...