جدیدترین فایل ها

مدل سازي و كنترل موتور هيدروليكي عمل كننده با شير سرو

مدل سازي و كنترل موتور هيدروليكي عمل كننده با شير سرو

در اين مقاله يك موتور هيدروليكي عمل كننده با شير سرو با استفاده از معادلات حاكم، مدل سازي گرديده است. در اين مدل سازي عواملي از قبيل تراكم پذيري سيال، نشتي موتور هيدروليكي و اصطكاك مدنظر قرار ...

2,500 تومان

شبيه‌سازي انتقال حرارت گذرا نازل رديف اول توربين گازي در حالت روشن شدن توربين گاز

شبيه‌سازي انتقال حرارت گذرا نازل رديف اول توربين گازي در حالت روشن شدن توربين گاز

امروزه توربين گازي در صنايع نفت وگاز و ديگر صنايع نقش ويژه‌اي ايفا مي‌كند. قسمت‌هايي از توربين كه در مسير جريان هواي داغ قرار دارند به دليل دماي بالاي آن‌ها، از اهميت بيش‌تري ...

2,500 تومان

بررسي و بهينه سازي پارامتر نرخ خوردگي در فرايند اسيد شويي پره كمپرسور موتور توربين گازي از جنس آلياژ تيتانيوم Ti-6Al-4V با روش تاگوچي

بررسي و بهينه سازي پارامتر نرخ خوردگي در فرايند اسيد شويي پره كمپرسور موتور توربين گازي از جنس آلياژ تيتانيوم Ti-6Al-4V با روش تاگوچي

در اين مقاله به بررسي نرخ خوردگي قطعه اي از جنس الياژ تيتانيومTi6Al4V در محلول اسيد شويي اسيد نيتريك – فلوريدريك پرداخته شده است. بدين منظور وزن نمومه ها قبل و بعد از فرايند اسيدشويي اندازه گيري ...

2,500 تومان

حل معادله انتقال حرارت تشعشعي در هندسه هاي دو بعدي پيچيده و ناحيه مشاركتي با به كارگيري ترفندهاي نواحي خاموش و مرز جاسازي شده بر شبكه هاي كارتزين

حل معادله انتقال حرارت تشعشعي در هندسه هاي دو بعدي پيچيده و ناحيه مشاركتي با به كارگيري ترفندهاي نواحي خاموش و مرز جاسازي شده بر شبكه هاي كارتزين

انتقال حرارت تابشي به عنوان شيوه اساسي تبادل گرما در ادوات و تجهيزات با دماي كار بالا مطرح است از جمله مهمترين اين تجهيزات مي توان كوره ها ، مبدل هاي حرارتي دماي بالا بويلر ها را نام برد. علاوه ...

2,500 تومان

تحليل عملكرد به كار گيري سيالات گوناگون در سيكل هيبريدي توربين گاز و رانكين

تحليل عملكرد به كار گيري سيالات گوناگون در سيكل هيبريدي توربين گاز و رانكين

در اين مقاله استفاده از سيالات آلي مختلف در سيكل آلي رانكين در تركيب با سيكل توربين گاز بررسي شده است. تجزيه و تحليل انجام شده، بررسي قوانين اول و دوم ترموديناميك را براي چهارده سيال آلي ارائه ...

2,500 تومان

تاثير موقعيت آغازگري بر ميزان عمق و سرعت برش

تاثير موقعيت آغازگري بر ميزان عمق و سرعت برش

خرج‌گود وسيله اي انفجاري است كه در حوزه نظامي به صورت پرتابه‌هاي انفجاري و به منظور نفوذ در اهداف زرهي سنگين و نيمه سنگين مورد استفاده قرار مي گيرد. در اين مقاله شبيه‌سازي عددي نفوذ ...

2,500 تومان

تأثير زواياي نازل هاي چند-سوراخه بر مشخصات جريان داخلي و توزيع سوخت پاشش شده در محفظه استوانه اي

تأثير زواياي نازل هاي چند-سوراخه بر مشخصات جريان داخلي و توزيع سوخت پاشش شده در محفظه استوانه اي

هرگونه تغيير در هندسه انژكتور مي تواند الگوي جريان سيال را تحت تأثير قرار دهد. تغيير ناگهاني سطح مقطع جريان سوخت از قسمت كيسه اي انژكتور به داخل نازل باعث افت فشار ناگهاني و به وجود امدن پديده ...

2,500 تومان

بهينه سازي چند هدفه تبديل يك نيروگاه بخار قديمي به سيكل تركيبي بوسيله الگوريتم ژنتيك

بهينه سازي چند هدفه تبديل يك نيروگاه بخار قديمي به سيكل تركيبي بوسيله الگوريتم ژنتيك

بازتواني به عنوان روشي تجربه شده مي تواند راهكار مناسبي در بالا بردن كميت و كيفيت برق توليدي در كشور محسوب شود. روشهاي بازتواني كامل و تبديل نيروگاههاي بخار قديمي به سيكلهاي تركيبي، با تاكيد ...

2,500 تومان

بهينه سازي اندازه وشكل خرپاي دوبعدي به كمك الگوريتم جستجوي سيستم ذرات باردار

بهينه سازي اندازه وشكل خرپاي دوبعدي به كمك الگوريتم جستجوي سيستم ذرات باردار

در اين مقاله براي بهينه سازي اندازه و شكل سازه خرپا از الگوريتم جستجوي سيستم ذرات باردار استفاده شده است. تابع هدف در روش بهينه سازي ارائه شده در اين مقاله كمينه كردن وزن خرپا تحت قيودي از جمله ...

2,500 تومان

نگرشي اجمالي بر فرايند سوخت و احتراق كورهH251 پالايشگاه امام خميني (ره) شازند به منظور بهينه سازي عملكرد آن

نگرشي اجمالي بر فرايند سوخت و احتراق كورهH251 پالايشگاه امام خميني (ره) شازند به منظور بهينه سازي عملكرد آن

رسيدن به شرايط بهينه عملكرد كوره H251 واحد تبديل كاتاليستي(CCR) پالايشگاه نفت امام خميني شازند بعنوان راهكاري مفيد و موثر در جهت بهينه سازي و كاهش مصرف سوخت آن پالايشگاه مي باشد و تا به امروز ...

2,500 تومان

تاثير رفتار رانندگي بر روي مصرف سوخت يك خودروي سواري

تاثير رفتار رانندگي بر روي مصرف سوخت يك خودروي سواري

اين مقاله تاثير سرعت ها و شتاب ها بر روي مصرف سوخت يك خودروي سواري را ارزيابي مي كند. ابتدا سيكل هايي با شتاب هاي ثابت در سه دامنه سرعت زير 32 كيلومتر بر ساعت (رانندگي محلي)، بين 32 و 72 كيلومتر بر ...

2,500 تومان

طراحي كنترل LQG/LTR/INA براي يك كشتي هوايي بدون سرنشين

طراحي كنترل LQG/LTR/INA براي يك كشتي هوايي بدون سرنشين

در سال هاي اخير، استفاده از كشتي هاي هوايي به يكي از مقاصد مشاهده محبوب، تبديل شده است. اين وسيله نوعي هواگرد سبك‌تر از هوا است كه معمولاً گازي سبك در محفظه بزرگي در اين نوع هواگرد قرار دارد ...

2,500 تومان