جدیدترین فایل ها

طراحي مجدد دريچه تنظيم كيفيت محصول جدا‌كننده مارپيچي در كارخانه ذغال‌شويي زرند

طراحي مجدد دريچه تنظيم كيفيت محصول جدا‌كننده مارپيچي در كارخانه ذغال‌شويي زرند

جدا كننده مارپيچي يكي از تجهيزات مورد استفاده در كارخانه‌هاي فراوري مواد معدني است. اين تجهيز معمولاً براي جدا‌سازي مواد معدني (ذغال‌سنگ، آهن، كروميت، طلا، زيركن و ...) مورد استفاده قرار ...

2,500 تومان

تحليل ترموديناميكي چرخه تركيبي توربين گاز داراي بازگرمايش با چرخه رانكين آلي (ORC

تحليل ترموديناميكي چرخه تركيبي توربين گاز داراي بازگرمايش با چرخه رانكين آلي (ORC

اين مقاله به بررسي چرخه‌ توربين گاز داراي باز گرمايش همراه با چرخه رانكين آلي از لحاظ قانون اول و دوم مي پردازد. در اين بررسي علاوه بر سيال ايزوپنتان كه در حالت پايه مورد بررسي قرار گرفته، ...

2,500 تومان

بهينه‌سازي و كاهش پليسه توليد شده در فرايند آهنگري داغ دنده متحرك 3 و 4 جعبه دنده خودرو پژو 405

بهينه‌سازي و كاهش پليسه توليد شده در فرايند آهنگري داغ دنده متحرك 3 و 4 جعبه دنده خودرو پژو 405

قطعات توليد شده به روش آهنگري به علت ايجاد دانه‌بندي ريز بدون حفره و خواص يكنواخت نسبت به قطعات توليدي شده با فرآيندهايي مانند ريخته‌گري و ماشينكاري از استحكام بالاتري برخوردار است. در ...

2,500 تومان

مطالعه آزمايشگاهي تأثير چرخش هوا بر ميزان توليد NOX در شعله پيش آميخته پروپان- هوا

مطالعه آزمايشگاهي تأثير چرخش هوا بر ميزان توليد NOX در شعله پيش آميخته پروپان- هوا

در اين مقاله، براي درك تاثير چرخش هوا بر روي تشكيل NOx، احتراق پيش آميخته پروپان – هوا، با مشعل چرخشي به وسيله آزمايشات انجام شده است. آزمايشات در محفظه احتراق استوانه اي طراحي شده، كه تقارن ...

2,500 تومان

شبيه سازي عددي پيش احتراق در يك لوله انفجاري طراحي شده و بهينه سازي آن

شبيه سازي عددي پيش احتراق در يك لوله انفجاري طراحي شده و بهينه سازي آن

هدف اصلي در اين مقاله مدل كردن فرآيند گذر از احتراق آ شفته به انفجار در مخلوط اتيلن-اكسيژن با استفاده از نرم افزار فلوئنت و سپس تلاش جهت كاهش طول پيش از انفجارمي باشد. مسافتي كه لازم است شعله به ...

2,500 تومان

شبیه سازی عددی انتقال حرارت به جریان سیال دارای جدایش توربولانسی در یک مجرای حلقوی دارای انبساط ناگهانی

شبیه سازی عددی انتقال حرارت به جریان سیال دارای جدایش توربولانسی در یک مجرای حلقوی دارای انبساط ناگهانی

در این مطالعه، انتقال حرارت به یک جریان هوا درون مجرایی با انبساط ناگهانی و در معرض شار حرارتی به طور عددی مورد مطالعه قرار گرفته است. دمای سطح در امتداد گذرگاه می تواند متاثر از متغیرهای ...

2,500 تومان

پياده سازي روش بولتزمن شبكه اي بر روي پردازنده گرافيكي براي شبيه سازي جريان سيال غيرنيوتوني

پياده سازي روش بولتزمن شبكه اي بر روي پردازنده گرافيكي براي شبيه سازي جريان سيال غيرنيوتوني

در تحقيق حاضر از روش بولتزمن شبكه اي، به واسطه مزايايي كه براي حل جريان غيرنيوتوني و پردازش موازي دارد، استفاده شده است تا بر روي پردازنده گرافيكي Gtx580 پياده سازي شود. براي گسسته سازي معادله ...

2,500 تومان

شبيه سازي عددي تغيير شكل قطره ي در حال سقوط تحت ميدان الكتريكي با استفاده از روش شبكه بولتزمن (LBM

شبيه سازي عددي تغيير شكل قطره ي در حال سقوط تحت ميدان الكتريكي با استفاده از روش شبكه بولتزمن (LBM

در مقاله ي حاضر با استفاده از مدل پتانسيل بين ذره اي در روش شبكه ي بولترمن، به بررسي ديناميك قطره تحت ميدان الكتريكي پرداخته شده است. براي اعتبار سنجي حل دو فازي مسئله تغيير شكل آزاد يك قطره ي ...

2,500 تومان

مدلسازي دو بعدي ميدان جريان در مرحله راه اندازي تونل هاي باد مافوق صوت

مدلسازي دو بعدي ميدان جريان در مرحله راه اندازي تونل هاي باد مافوق صوت

از آنجا كه جهت انجام آزمايش در تونل هاي باد مافوق صوت بايستي به مرحله اجراي تونل برسيم و رسيدن به مرحله اجراي تونل مستلزم گذر از مرحله راه اندازي و استارت تونل مي باشد لذا تحليل و بررسي جريان ...

2,500 تومان

بررسي عددي جريان و انتقال حرارت توام جابجايي آزاد نانوسيال و هدايت ديواره در يك محفظه دوبعدي با يك چشمه حرارتي مستطيلي

بررسي عددي جريان و انتقال حرارت توام جابجايي آزاد نانوسيال و هدايت ديواره در يك محفظه دوبعدي با يك چشمه حرارتي مستطيلي

در اين مقاله به بررسي عددي جريان و انتقال حرارت جابجايي آزاد نانوسيال توام با هدايت ديواره در يك محفظه دوبعدي پرشده از نانوسيال با چشمه حرارتي شار ثابت مستطيلي پرداخته شده است. اثر پارامترهاي ...

2,500 تومان

مقايسه طراحي و ساخت مدل‌هاي تونل‌باد با روشهاي نمونه‌سازي سريع (FDM, SLS)

مقايسه طراحي و ساخت مدل‌هاي تونل‌باد با روشهاي نمونه‌سازي سريع (FDM, SLS)

امروزه استفاده از روش‌هاي سنتي ساخت مدل‌هاي فلزي براي آزمايشات تونل‌باد بسيار گران قيمت و زمانبر مي‌باشد. يكي از بهترين روش‌هاي مفيد جهت ساخت مدل‌هاي تونل‌باد، استفاده از ...

2,500 تومان

مطالعه تغييرات فشار و دما بر روي بازده سيكل تركيبي

مطالعه تغييرات فشار و دما بر روي بازده سيكل تركيبي

بهبود راندمان سيكل هاي تركيبي در سال هاي اخير توجه محققان زيادي را به خود جلب كرده است.احساس مهندسي مي گويد كه بايد از مشخصه هاي بسيار مطلوب سيكل گازي در دماهاي زياد بهره برداري شود و از دود با ...

2,500 تومان