جدیدترین فایل ها

طراحي كنترل كننده PID براي مبدلBuck-Boost با استفاده از الگوريتم PSO-BELBIC

طراحي كنترل كننده PID براي مبدلBuck-Boost با استفاده از الگوريتم PSO-BELBIC

در اين مقاله از الگوريتم بهينه سازي حركت جمعي ذرات(PSO)، جهت طراحي و تنظيم ضرايب كنترل كننده اي هوشمند، به نام BELBIC استفاده شده است تا عملكرد سيستم مبدل DC-DC از نوع Buck-Boost بهينه سازي گردد. همچنين ...

2,500 تومان

دانلود نقشه اتوکدی طرح تفصیلی شهر قزوین

دانلود نقشه اتوکدی طرح تفصیلی شهر قزوین

نقشه اتوکدی طرح تفصیلی شهر قزوین                 تذکر: این فایل با اتوکد 2013 و بالاتر باز می شود.     حجم فایل: 34.9MB ...

4,800 تومان

شبيه سازي جريان سيال غير نيوتني عبوري از استوانه بيضوي با روش شبكه بولتزمن

شبيه سازي جريان سيال غير نيوتني عبوري از استوانه بيضوي با روش شبكه بولتزمن

در اين تحقيق با استفاده از روش شبكه بولتزمن جريان سيال غير نيوتني با مدل تواني شبيه سازي شده است. در اين راستا ضمن معرفي روش شبكه بولتزمن در سيالات نيوتني و غيرنيوتني، نحوه بكارگيري اين روش بر ...

2,500 تومان

شبيه سازي جريان سيال غير نيوتني عبوري از استوانه بيضوي با روش شبكه بولتزمن

شبيه سازي جريان سيال غير نيوتني عبوري از استوانه بيضوي با روش شبكه بولتزمن

در اين تحقيق با استفاده از روش شبكه بولتزمن جريان سيال غير نيوتني با مدل تواني شبيه سازي شده است. در اين راستا ضمن معرفي روش شبكه بولتزمن در سيالات نيوتني و غيرنيوتني، نحوه بكارگيري اين روش بر ...

2,500 تومان

شبيه سازي جريان خون درون آنوريسم با استفاده از روش شبكه بولتزمن

شبيه سازي جريان خون درون آنوريسم با استفاده از روش شبكه بولتزمن

در اين تحقيق از روش شبكه بولتزمن براي شبيه سازي جريان خون در آنوريسم ايجاد شده در رگ استفاده شده است. خون به صورت سيال غير نيوتني با استفاده از مدل تواني با سه انديس تواني 6/0، 8/0و 0/1 مدل شده است. ...

2,500 تومان

حل مسائل سينماتيك مستقيم ربات هاي كابلي با استفاده از تحليل پايداري شبكه عصبي

حل مسائل سينماتيك مستقيم ربات هاي كابلي با استفاده از تحليل پايداري شبكه عصبي

در ربات هاي سريال معمولا حل مساله سينماتيك مستقيم بسيار ساده است و جواب هاي اين مساله قابل محاسبه هستند. اما يافتن پاسخ مساله سينماتيك معكوس بسيار سخت تر مي باشد. به عكس در ربات هاي كابلي مساله ...

2,500 تومان

حل تحليلي جريان الكترواسمتيك در مجاري نانو با مقاطع مختلف

حل تحليلي جريان الكترواسمتيك در مجاري نانو با مقاطع مختلف

اين مقاله به حل تحليلي جريان الكترواسمتيك، در مجاري به ابعاد نانو با مقاطع مختلف مي پردازد. معادلات حاكم، شامل معادله ي توزيع يوني بولتزمن، معادله ي پواسون و معادله ي ناويراستوكس هستند. ...

2,500 تومان

طراحي و تحليل طرح جديدي از جعبه دنده E-CVT جهت خودروهاي هيبريدي سواري و SUVبا پيكربندي سري- موازي

طراحي و تحليل طرح جديدي از جعبه دنده E-CVT جهت خودروهاي هيبريدي سواري و SUVبا پيكربندي سري- موازي

در اين مقاله به معرفي و تحليل طرح جديدي از جعبه دنده در سيستم انتقال قدرت پيوسته الكتريكي جهت خودروهاي هيبريدي پرداخته شده است. همچنين ارتباط بين زير بخش هاي سيستم هم نيروزايي مانند موتور ...

2,500 تومان

شبيه‌سازي عددي نفوذ پرتابه كامپوزيتي در هدف فلزي

شبيه‌سازي عددي نفوذ پرتابه كامپوزيتي در هدف فلزي

امروزه محققان صنايع دفاعي در مورد نفوذ كننده هاي انرژي جنبشي جهت استفاده در سلاح‌هاي ضد زره در حال تحقيق و بررسي مي‌باشند. نفوذ كننده‌هاي انرژي جنبشي موثر، نيازمند موادي با چگالي بالا ...

2,500 تومان

بررسی روش‌های طراحی انژکتورهای پیچشی و طراحی یک نمونه انژکتور پیچشی هم‌محور دوپایه

بررسی روش‌های طراحی انژکتورهای پیچشی و طراحی یک نمونه انژکتور پیچشی هم‌محور دوپایه

به دلیل تأثیر قابل توجه انژکتورها در عملکرد، بازده و پایداری موتور، طراحی انژکتور از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مقاله انژکتورهای پیچشی به دلیل ایجاد چتر پاشش یکنواخت با زاویه دلخواه و ...

2,500 تومان

بررسی روش‌های طراحی انژکتورهای پیچشی و طراحی یک نمونه انژکتور پیچشی هم‌محور دوپایه

بررسی روش‌های طراحی انژکتورهای پیچشی و طراحی یک نمونه انژکتور پیچشی هم‌محور دوپایه

به دلیل تأثیر قابل توجه انژکتورها در عملکرد، بازده و پایداری موتور، طراحی انژکتور از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مقاله انژکتورهای پیچشی به دلیل ایجاد چتر پاشش یکنواخت با زاویه دلخواه و ...

2,500 تومان

بررسي روش‌هاي تشخيص ميزان آلودگي سطحي در صفحات فولادي نورد سرد با هدف اجراي آنلاين

بررسي روش‌هاي تشخيص ميزان آلودگي سطحي در صفحات فولادي نورد سرد با هدف اجراي آنلاين

تعيين ميزان آلودگي به جا مانده بر صفحات فولادي توليد شده به روش نورد سرد و درجه بندي آن‌ها از لحاظ ميزان آلودگي براي كارهايي نظير گالوانيزه كردن يا رنگ كردن بسيار اهميت دارد. هدف از اين مقاله ...

2,500 تومان