محصولات کاربران فوریکا

ترشی بادمجان شکم پر

ترشی  بادمجان شکم پر

بدون هیچ گونه مواد نگه دارنده ،رنگ و اسانس، با طعم واقعا به یاد ماندنی شیشه 1 کیلویی ...

ترشی مخلوط طلایی

ترشی مخلوط طلایی

بدون هیچ گونه مواد نگه دارنده ،رنگ و اسانس، با طعم واقعا به یاد ماندنی شیشه 1 کیلویی ...

ترشی لیته لیمو

ترشی لیته لیمو

بدون هیچ گونه مواد نگه دارنده ،رنگ و اسانس، با طعم واقعا به یاد ماندنی شیشه 1 کیلویی ...

ترشی گیلاس

ترشی گیلاس

بدون هیچ گونه مواد نگه دارنده ،رنگ و اسانس، با طعم واقعا به یاد ماندنی شیشه 1 کیلویی ...

مربای هویج ممتاز

مربای هویج ممتاز

بدون هیچ گونه مواد نگه دارنده ،رنگ و اسانس، با طعم واقعا به یاد ماندنی شیشه 1 کیلویی ...

مربای کیوی ممتاز

مربای کیوی ممتاز

بدون هیچ گونه مواد نگه دارنده ،رنگ و اسانس، با طعم واقعا به یاد ماندنی شیشه 1 کیلویی ...

کمپوت شلیل ممتاز

کمپوت شلیل ممتاز

بدون هیچ گونه مواد نگه دارنده ،رنگ و اسانس، با طعم واقعا به یاد ماندنی شیشه 1 کیلویی ...

شربت سکنجبین

شربت سکنجبین

بدون هیچ گونه مواد نگه دارنده ،رنگ و اسانس، با طعم واقعا به یاد ماندنی شیشه 1 کیلویی ...

کمپوت هلو

کمپوت هلو

بدون هیچ گونه مواد نگه دارنده ،رنگ و اسانس، با طعم واقعا به یاد ماندنی شیشه 1 کیلویی ...

شور مخلوط

شور مخلوط

بدون هیچ گونه مواد نگه دارنده ،رنگ و اسانس، با طعم واقعا به یاد ماندنی شیشه 1 کیلویی ...

سرکه انگور

سرکه انگور

بدون هیچ گونه مواد نگه دارنده ،رنگ و اسانس، با طعم واقعا به یاد ماندنی شیشه 1 کیلویی ...

رب آلو(جدید)

رب آلو(جدید)

بدون هیچ گونه مواد نگه دارنده ،رنگ و اسانس، با طعم واقعا به یاد ماندنی شیشه 1 کیلویی ...