محصولات کاربران فوریکا

ترجمه مقاله اثر دپروتئینه کردن عاج دندان بر استحکام برشی باند سمان های سلف ادهزیو رزین

ترجمه مقاله اثر دپروتئینه کردن عاج دندان بر استحکام برشی باند سمان های سلف ادهزیو رزین

عنوان انگلیسی مقاله: Dentin deproteinization effect on bond strength of self-adhesive resin cements عنوان فارسی مقاله: اثر دپروتئینه کردن عاج دندان بر استحکام برشی باند سمان های سلف ادهزیو رزین. دسته: دندانپزشکی فرمت فایل ...

ترجمه مقاله روش های تشخیص و درمان حساسیت دندانی

ترجمه مقاله روش های تشخیص و درمان حساسیت دندانی

عنوان انگلیسی مقاله: Diagnosis and treatment of dentinal hypersensitivity عنوان فارسی مقاله: تشخیص و درمان حساسیت دندانی. دسته: دندانپزشکی فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 9 جهت ...

ترجمه مقاله تاثیر بلیچینگ بیرونی دندان بر روی مواد ترمیمی

ترجمه مقاله تاثیر بلیچینگ بیرونی دندان بر روی مواد ترمیمی

عنوان انگلیسی مقاله: Effects of External Bleaching on Restorative Materials: A Review عنوان فارسی مقاله: تاثیر بلیچینگ بیرونی دندان بر روی مواد ترمیمی. دسته: دندانپزشکی فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات ...

ترجمه مقاله تحلیل ریشه خارجی دندان بعد از درمان ارتودنسی

ترجمه مقاله تحلیل ریشه خارجی دندان بعد از درمان ارتودنسی

عنوان انگلیسی مقاله: External root resorption after orthodontic treatment: a study of contributing factors عنوان فارسی مقاله: تحلیل ریشه خارجی دندان بعد از درمان ارتودنسی: بررسی عوامل مشارکت کننده. دسته: دندانپزشکی فرمت فایل ...

ترجمه مقاله بوی بد دهان: اپیدمیولوژی، اتیولوژی، درمان

ترجمه مقاله بوی بد دهان: اپیدمیولوژی، اتیولوژی، درمان

عنوان انگلیسی مقاله: Halitosis: an overview of epidemiology, etiology and clinical management عنوان فارسی مقاله: هالیتوزیس ، اپیدمیولوژی، اتیولوژی، درمان. دسته: پزشکی فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ...

ترجمه مقاله شکست ایمپلنت دندان: علل و عوارض

ترجمه مقاله شکست ایمپلنت دندان: علل و عوارض

عنوان انگلیسی مقاله: Implant failure: Etiology and complications عنوان فارسی مقاله: علل اتیولوژی و عوارض شکست ایمیلنت دندان. دسته: دندانپزشکی فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: ...

ترجمه مقاله درمان ایمپلنت دندان در بیماران با پوکی استخوان

ترجمه مقاله درمان ایمپلنت دندان در بیماران با پوکی استخوان

عنوان انگلیسی مقاله: Implant treatment in patients with osteoporosis عنوان فارسی مقاله: درمان ایمپلنت دندان در بیماران با پوکی استخوان. دسته: دندانپزشکی فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ...

ترجمه مقاله اثر داروی داخل کانال هیدروکسید کلسیم بر استحکام باند دو سیلر مبتنی بر رزین اندودنتیک

ترجمه مقاله اثر داروی داخل کانال هیدروکسید کلسیم بر استحکام باند دو سیلر مبتنی بر رزین اندودنتیک

عنوان انگلیسی مقاله: Influence of calcium hydroxide intracanal medication on bond strength of two endodontic resin-based sealers assessed by micropush-out test عنوان فارسی مقاله: اثر داروی داخل کانال هیدروکسید کلسیم بر استحکام باند دو سیلر مبتنی بر رزین ...

ترجمه مقاله آگاهی و عملکرد پزشکان عمومی در مورد بیماری های پریودنتال

ترجمه مقاله آگاهی و عملکرد پزشکان عمومی در مورد بیماری های پریودنتال

عنوان انگلیسی مقاله: Knowledge, attitude, and practice of medical doctors towards periodontal disease عنوان فارسی مقاله: آگاهی، نگرش و عملکرد پزشکان عمومی در مورد بیماری های پریودنتال. دسته: دندانپزشکی فرمت فایل ترجمه شده: WORD ...

ترجمه مقاله محلول های جدید شستشوی کانال ریشه

ترجمه مقاله محلول های جدید شستشوی کانال ریشه

عنوان انگلیسی مقاله: Newer Root Canal Irrigants in Horizon: A Review عنوان فارسی مقاله: محلول های جدید شستشوی کانال ریشه. دسته: دندانپزشکی فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 9 جهت ...

ترجمه مقاله بیماری های پریودنتال پوکی استخوان، استخوان های فک

ترجمه مقاله بیماری های پریودنتال پوکی استخوان، استخوان های فک

عنوان انگلیسی مقاله: Osteoporosis, jawbones and periodontal disease عنوان فارسی مقاله: پوکی استخوان، استخوان های فک ، بیماری های پریودنتال. دسته: دندانپزشکی فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ...

ترجمه مقاله بیماری پریودنتال، مکانیسم های التهابی تحلیل استخوان

ترجمه مقاله بیماری پریودنتال، مکانیسم های التهابی تحلیل استخوان

عنوان انگلیسی مقاله: Periodontal Disease: Linking the Primary Inflammation to Bone Loss عنوان فارسی مقاله: بیماری پریودنتال، مکانیسم های التهابی تحلیل استخوان. دسته: دندانپزشکی فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ...