جدیدترین فایل ها

تحقیق درموردمشخصه هاي فني بلندگو

تحقیق درموردمشخصه هاي فني بلندگو

تعدادصفحه 7 تشخیص خوب بودن یا مقایسه بلندگو ها وجود نداشت چرا که استانداردی در این زمینهتهیه نشده بود و سازندگان هریک استاندارد خود را رعایت می کردند. اما پس از آنبتدریج از طرف AES انجمن مهندسین ...

7,000 تومان

تحقیق درموردمسئولیت مدنی ناشی ازفعل زیان آورصغیرومجنون

تحقیق درموردمسئولیت مدنی ناشی ازفعل زیان آورصغیرومجنون

تعدادصفحه 29 مسئولیت مدنی ناشی از افعال زیان آور محجورترین همواره مورد توجه قانونگذاران و حقوقدانان بوده است؛ زیرا عدالت و انصاف و مصلحت اجتماعی اقتضا می کند که زیان وارد به وسیله محجور نیز ...

29,000 تومان

تحقیق درموردمديريت آموزشي

تحقیق درموردمديريت آموزشي

تعدادصفحه 31 نهضيت مديريت علمي و اصولي كه تبليغ مي كرد مديريت آموزشي را متأثر ساخته و توجه انديشمندان و محققان آموزشي را به خود جلب نمود. هواداران مديريت علمي در نظامهاي آموزشي به كاربرد اصول ...

31,000 تومان

تحقیق درموردمديريت اكوسيستم ومديريت زمان

تحقیق درموردمديريت اكوسيستم ومديريت زمان

تعدادصفحه 37 چكيده :يكي از گامهاياساسي درجهت ارتقاي توسعه هر كشوري استفاده بهينه از كليهامكانات و منابع آن با مديريت علمي و استفاده از پژوهشهايصاحبنظران است. اگرچه صادرات منابع نفتي و معدني و ...

37,000 تومان

تحقیق درموردمدیراسلامی کیست ومدیریت اسلامی چیست

تحقیق درموردمدیراسلامی کیست ومدیریت اسلامی چیست

تعدادصفحه 11 مدیر اسلامی کیست و مدیریت اسلامی چیست؟ منظور از مدیریت اسلامی این است که مدیران شیوه اسلامی را در مدیریت، پیشه خود کنند و در هدفهای خود عدالت اجتماعی را مدنظر داشته باشند و مقصود ...

11,000 تومان

تحقیق درموردمدارات تلفن سکه ای

تحقیق درموردمدارات تلفن سکه ای

تعدادصفحه 14 مدار مکانیزم از دو آی سی تشکیل شده که یکی نوسان کننده و دیگری به عنوان تقسیم کننده استفاده شده است و خروجی مدار چون به صورت سیگنال میباشد لذاباولت متر قابل اندازه گیری نبوده و فقط ...

14,000 تومان

تحقیق درموردمحیط زیست

تحقیق درموردمحیط زیست

تعدادصفحه 14 آلودگی محیط زیست از منابع گوناگون صورت می‌گیرد. با پیشرفت تمدن بشری و توسعه فن‌آوری و ازدیاد روز افزون جمعیت ، در حال حاضر دنیا با مشکلی به نام آلودگی در هوا و زمین روبرو شده ...

14,000 تومان

تحقیق درمورد متغیرها

تحقیق درمورد متغیرها

تعدادصفحه 14 يكي از مباحث مهم تحقيق، انواع متغيرها و مقياس‌هاست. متغيرها در تعاريف مختلف، به عواملي اطلاق مي‌شوند که ثابت نبوده، در يک مجموعه1 و يا در ارتباط با پديده‌هاي ديگر، مي‌توان ...

14,000 تومان

تحقیق درموردماشين آلات وخطرات مكانيكي

تحقیق درموردماشين آلات وخطرات مكانيكي

تعدادصفحه 13 ماشين، مجموعه اي ازقطعات متحرك و ثابتميباشد كه اين مجموعه بر روي فريم (قاب )قرار است . ازبعد ايمني ماشينهاي ناقصبه ماشينهايي گفته ميشود كه داراي يك يامجموعهاي از خصوصيات زير باشند. ...

13,000 تومان

تحقیق درموردلوح فشرده

تحقیق درموردلوح فشرده

تعدادصفحه 14 آشنایی کامل با لوح فشرده – سی دی دیسک فشرده CD- Compact Disc لوح فشرده – سی دی دیسک فشرده Compact Disc - CDچيست؟CD مخفف عبارت Compact Disc یا دیسک فشرده است که حدود 20 سال قبل اختراع شد تا رقیبی برای ...

14,000 تومان

تحقیق درموردگل رز

تحقیق درموردگل رز

تعدادصفحه 16 Rosa در لاتین به معنای گل سرخ می باشد . از آغاز تاریخ ، گل سرخ بیش از همه گلها در قلوب بشر جای جای گرفته و از وقتی که مردم از زیبایی درخشان گل ، آگاهی یافته اند ، گل سرخ یک سرو گردن از ...

16,000 تومان

خطبه اول ودوم نماز جمعه 1400/6/26

خطبه اول ودوم نماز جمعه 1400/6/26

خطبه اول 1400/6/26 ...

6,000 تومان