جدیدترین فایل ها

دانلودپاورپوینت درس 3 پیام های آسمان نهم(راهنمایان الهی)

دانلودپاورپوینت درس 3 پیام های آسمان نهم(راهنمایان الهی)

دانلودپاورپوینت درس 3 پیام های آسمان نهم(راهنمایان الهی) این محصول قابل ویرایش با فرمت pptxد21 اسلاید آماده و قابل ارایه می باشد. مزایای استفاده از پاورپوینت از مزایای استفاده از پاورپوینت در ...

5,900 تومان

دانلودپاورپوینت درس 2پیام های آسمان نهم(در پناه ايمان)

دانلودپاورپوینت درس 2پیام های آسمان نهم(در پناه ايمان)

دانلودپاورپوینت درس 2پیام های آسمان نهم(در پناه ايمان) این محصول قابل ویرایش با فرمت pptxدر22 اسلاید آماده و قابل ارایه می باشد. مزایای استفاده از پاورپوینت از مزایای استفاده از پاورپوینت در ...

5,900 تومان

دانلودپاورپوینت درس 1پیام های آسمان نهم(توراچگونه بشناسم)

دانلودپاورپوینت درس 1پیام های آسمان نهم(توراچگونه بشناسم)

دانلودپاورپوینت درس 1پیام های آسمان نهم(توراچگونه بشناسم) این محصول قابل ویرایش با فرمت pptxد19 اسلاید آماده و قابل ارایه می باشد. مزایای استفاده از پاورپوینت از مزایای استفاده از پاورپوینت در ...

5,900 تومان

دانلودپاورپوینت فصل8 علوم نهم(فشار وآثارآن)

دانلودپاورپوینت فصل8 علوم نهم(فشار وآثارآن)

دانلودپاورپوینت فصل8 علوم نهم(فشار وآثارآن) این محصول قابل ویرایش با فرمت pptxد45 اسلاید آماده و قابل ارایه می باشد. مزایای استفاده از پاورپوینت از مزایای استفاده از پاورپوینت در تدریس می توان ...

5,900 تومان

دانلودپاورپوینت فصل7 علوم نهم(آثاری از گذشته)

دانلودپاورپوینت فصل7 علوم نهم(آثاری از گذشته)

دانلودپاورپوینت فصل7 علوم نهم(آثاری از گذشته) این محصول قابل ویرایش با فرمت pptxد14 اسلاید آماده و قابل ارایه می باشد. مزایای استفاده از پاورپوینت از مزایای استفاده از پاورپوینت در تدریس می توان ...

5,900 تومان

دانلودپاورپوینت فصل6 علوم نهم(زمین ساخت ورقه ای)

دانلودپاورپوینت فصل6 علوم نهم(زمین ساخت ورقه ای)

دانلودپاورپوینت فصل6 علوم نهم(زمین ساخت ورقه ای) این محصول قابل ویرایش با فرمت pptxدر22 اسلاید آماده و قابل ارایه می باشد. مزایای استفاده از پاورپوینت از مزایای استفاده از پاورپوینت در تدریس می ...

5,900 تومان

دانلودپاورپوینت فصل5 علوم نهم(نیرو)

دانلودپاورپوینت فصل5 علوم نهم(نیرو)

دانلودپاورپوینت فصل5 علوم نهم(نیرو) این محصول قابل ویرایش با فرمت pptxد20 اسلاید آماده و قابل ارایه می باشد. مزایای استفاده از پاورپوینت از مزایای استفاده از پاورپوینت در تدریس می توان به موارد ...

5,900 تومان

دانلودپاورپوینت فصل4 علوم نهم(حرکت چیست)

دانلودپاورپوینت فصل4 علوم نهم(حرکت چیست)

دانلودپاورپوینت فصل4 علوم نهم(حرکت چیست) این محصول قابل ویرایش با فرمت pptxد25 اسلاید آماده و قابل ارایه می باشد. مزایای استفاده از پاورپوینت از مزایای استفاده از پاورپوینت در تدریس می توان به ...

5,900 تومان

دانلودپاورپوینت فصل3 علوم نهم(به دنبال محیطی بهتر برای زندگی)

دانلودپاورپوینت فصل3 علوم نهم(به دنبال محیطی بهتر برای زندگی)

دانلودپاورپوینت فصل3 علوم نهم(به دنبال محیطی بهتر برای زندگی) این محصول قابل ویرایش با فرمت pptxد24 اسلاید آماده و قابل ارایه می باشد. مزایای استفاده از پاورپوینت از مزایای استفاده از پاورپوینت ...

5,900 تومان

دانلودپاورپوینت فصل2 علوم نهم(رفتار اتم ها با یکدیگر)

دانلودپاورپوینت فصل2 علوم نهم(رفتار اتم ها با یکدیگر)

دانلودپاورپوینت فصل2 علوم نهم(رفتار اتم ها با یکدیگر) این محصول قابل ویرایش با فرمت pptx در18 اسلاید آماده و قابل ارایه می باشد. مزایای استفاده از پاورپوینت از مزایای استفاده از پاورپوینت در ...

5,900 تومان

دانلودپاورپوینت فصل1 علوم نهم(مواد و نقش آنها در زندگی)

دانلودپاورپوینت فصل1 علوم نهم(مواد و نقش آنها در زندگی)

دانلودپاورپوینت فصل1 علوم نهم(مواد و نقش آنها در زندگی) این محصول قابل ویرایش با فرمت pptxد25 اسلاید آماده و قابل ارایه می باشد. مزایای استفاده از پاورپوینت از مزایای استفاده از پاورپوینت در ...

5,900 تومان

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی آرژینین در 21 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی آرژینین در 21 اسلاید

آرژنین (Arginine) یکی از بیست اسید آمینه‌ اصلی یاخته‌های زنده است که در بدن انسان نوعی اسید آمینه نیمه ضروری به شمار می‌رود. آرژنین از یک گروه α-آمینو، یک گروه α-کربوکسیلیک اسید و یک ...

15,500 تومان