جدیدترین فایل ها

در ویتنام همیشه باران نمیبارد

در ویتنام همیشه باران نمیبارد

در ویتنام همیشه باران نمیبارد   نویسنده:پرویز قاضی سعید     ✔️ در ابتدای داستان چنین می خوانیم:- وضع خطرناکه!- برای یک ویت کنک خطر معنی نداره- گوش کنید. باید غافلگیر شوند. ...

6,100 تومان

تاثیر تلویزیون بر مهارت های گفتاری کودکان و نوجوانان

تاثیر تلویزیون بر مهارت های گفتاری کودکان و  نوجوانان

  تاثیر تلویزیون بر مهارت های گفتاری کودکان و نوجوانان       فهرست مطالب عنوان صفحه   مقدمه .................................................................................... 1 فصل اول: زبان آموزی ...

8,500 تومان

کار تحقیقی با موضوع بررسی آرا و آثار سی رایت میلز

کار تحقیقی با موضوع بررسی آرا و آثار سی رایت میلز

  کار تحقیقی با موضوع بررسی آرا و آثار سی رایت میلز                   فهرست مطالب     - فصل اول : بیوگرافی   - 1-1- مراحل تحصیلی – شغلی 6-5 - 2-1- خاستگاه اجتماعی 8-7 - ...

9,000 تومان

کار تحقيقی درخصوص جغرافياي و صنعت توريسم كشور ژاپن

کار تحقيقی درخصوص جغرافياي و صنعت توريسم كشور ژاپن

کار تحقيقی درخصوص جغرافياي و صنعت توريسم كشور ژاپن     فهرست مطالب عنوان صفحه معرفي مختصر از كشور ژاپن. 3 ملاحظات تاريخي. 3 ملاحظات جغرافيايي. 10 ملاحظات سياسي. 10 ملاحظات اقتصادي. ...

9,000 تومان

کار تحقیقی در مورد آب و آب شناسی و همه چیز در مورد آلودگی آب

کار تحقیقی در مورد آب و آب شناسی و همه چیز در مورد آلودگی آب

کار تحقیقی در مورد آب و آب شناسی و همه چیز در مورد آلودگی آب   فهرست   آب شناسی 4دیدکلی 4تاریخچه وتکامل آب شناسی 5سیرتحولی ورشد 6هیدرولوژی چیست؟ 7سیکل(چرخه)هیدرولوژی 8اهمیت آب در ...

7,000 تومان

کار تحقیقی در رابطه با شهر نیشابور

کار تحقیقی در رابطه با شهر نیشابور

کار تحقیقی در رابطه با شهر نیشابور فهرست مطالب : عنوان : صفحه: هدف مرحله ای .............................................................................................................. 1 هدف رفتاری ...

6,000 تومان

کار تحقیقی دانش آموزی و دانشجویی در رابطه با تخت جمشید

کار تحقیقی دانش آموزی و دانشجویی در رابطه با تخت جمشید

کار تحقیقی دانش آموزی و دانشجویی در رابطه با تخت جمشید قهرست مطالب تخت جمشید 1 پلکان بزرگ 2 سردر بزرگ یا مدخل 2 درگاه غربی مدخل 2 درگاه شرقی 3 آپادانه (آپادانا) یا بارگاه 3 ستونهای بارگاه ...

5,000 تومان

کار تحقیقی با عنوان جغرافيا و صنعت توريسم كشور لهستان

کار تحقیقی با عنوان جغرافيا و صنعت توريسم كشور لهستان

کار تحقیقی با عنوان جغرافيا و صنعت توريسم كشور لهستان فهرست مطالب عنوان صفحه ملاحظات تاريخي.. 7 ملاحظات تاريخي.. 8 اقوام و نژادها9 ملاحظات جغرافيايي.. 11 موقعيت جغرافيايي.. 11 آب وهوا13 ملاحظات ...

6,000 تومان

تحقیق درخصوص تاریخچه شهر ری

تحقیق درخصوص تاریخچه شهر ری

تحقیق درخصوص تاریخچه شهر ری فهرست مطالب عنوان صفحه نقشه موقعيت ري در استان ............................................................. 1 نقشه ري ......................................................................................... 2 موقعيت جغرافيايي ...

7,000 تومان

تحقیق با موضوع شهر اصفهان و اصفهان شناسی به طور کامل و دقیق در 400 صفحه

تحقیق با موضوع شهر اصفهان و اصفهان شناسی به طور کامل و دقیق در 400 صفحه

تحقیق با موضوع شهر اصفهان و اصفهان شناسی به طور کامل و دقیق  در 400 صفحه میدان امام در محل این میدان (قبل از آنكه شهر اصفهان به پایتختى صفویه انتخاب شود) باغى وسیع به نام نقش ‏جهان وجود داشته ...

10,000 تومان

تحقيق با موضوع جغرافيا و صنعت توريسم بحرین

تحقيق با موضوع جغرافيا و صنعت توريسم بحرین

تحقيقبا موضوع جغرافيا و صنعت توريسم بحرین بحرین Bahrain.. 7 مشخصات آماری بحرین... 8 جغرافياي طبيعي و اوضاع اقليمي... 9 آب هاي داخلي.. 13 كوه ها و آتشفشان ها14 جزاير مهم.. 14 بنادر و شهرهاي مهم.. ...

9,000 تومان