جدیدترین فایل ها

27-بررسی مقاومت فشاری بتن خود متراكم ساخته شده بادرصدهای مختلف سنگدانه های بازیافتی بتن

27-بررسی مقاومت فشاری بتن خود متراكم ساخته شده بادرصدهای مختلف سنگدانه های بازیافتی بتن

مقاله بررسی مقاومت فشاری بتن خود متراکم ساخته شده بادرصدهای مختلف سنگدانه های بازیافتی بتن چکیده مقاله: در این مقاله سه سری طرح اختلاط بتن خود متراکم مورد استفاده قرار گرفته است که بدین منظور ...

5,040 تومان

26-مقایسه ویرایش دوم و سوم آیین نامه زلزله ایران در طراحی سازه های بتنی و بهبود عملكرد لرزه ای آنها با استفاده از مهاربندهای فلزی

26-مقایسه ویرایش دوم و سوم آیین نامه زلزله ایران در طراحی سازه های بتنی و بهبود عملكرد لرزه ای آنها با استفاده از مهاربندهای فلزی

مقایسه ویرایش دوم و سوم آیین نامه زلزله ایران در طراحی سازه های بتنی و بهبود عملکرد لرزه ای آنها با استفاده از مهاربندهای فلزی چکیده مقاله: با توجه به وقوع زلزله های تلخ اخیر، کسب تجارب و ...

5,040 تومان

25-تعیین حاشبه اطمینان برای ارزیابی آسیب پذیری قابهای بتن مسلح خمشی بر مبنای شاخص ماكزیمم تغییر مكان طبقات

25-تعیین حاشبه اطمینان برای ارزیابی آسیب پذیری قابهای بتن مسلح خمشی بر مبنای شاخص ماكزیمم تغییر مكان طبقات

مقاله تعیین حاشبه اطمینان برای ارزیابی آسیب پذیری قابهای بتن مسلح خمشی بر مبنای شاخص ماکزیمم تغییر مکان طبقات چکیده مقاله: در ارزیابی آسیب پذیری سازه های بتنی نحوه برخورد مناسب با پدیده ...

5,040 تومان

24-بررسی تاثیر عمل آوری تحت حرارت و فشار برروی مقاومت فشاری بتن

24-بررسی تاثیر عمل آوری تحت حرارت و فشار برروی مقاومت فشاری بتن

مقاله بررسی تاثیر عمل آوری تحت حرارت و فشار برروی مقاومت فشاری بتن چکیده مقاله: از ویژگیهای بتن افزایش تدریجی مقاومت فشاری آن بعد از ساخت است. یکی از عواملی که برسرعت افزایش مقاومت فشاری بتن ...

5,040 تومان

23-ارزیابی رفتار لرزه ای غیرخطی ساختمانهای بتنی ساخته شده با كاربرد قالب تونلی

23-ارزیابی رفتار لرزه ای غیرخطی ساختمانهای بتنی ساخته شده با كاربرد قالب تونلی

مقاله ارزیابی رفتار لرزه ای غیرخطی ساختمانهای بتنی ساخته شده با کاربرد قالب تونلی چکیده مقاله: با وجود مطرح شدن ساختمانهای بتنی تونلی به عنوان گزینه ای قابل تأمل در مناطق لرزه خیز و تفاوت ...

5,040 تومان

دانلود مجموعه آموزشی زبان انگلیسی smart choice

دانلود مجموعه آموزشی زبان انگلیسی smart choice

دانلود مجموعه آموزشی زبان انگلیسی smart choice  شامل: کتاب کار در 80 صفحه و کتاب اموزش در 146 صفحه به همراه 99 فایل صوتی   ...

15,500 تومان

22-تعیین مدول گسیختگی بتن ساخته شده با سنگدانه های شكسته با استفاده از نمونه های استوانه ای

22-تعیین مدول گسیختگی بتن ساخته شده با سنگدانه های شكسته با استفاده از نمونه های استوانه ای

مقاله تعیین مدول گسیختگی بتن ساخته شده با سنگدانه های شکسته با استفاده از نمونه های استوانه ای چکیده مقاله: با توجه به اینکه هنوز روش استانداردی برای تعیین مقاومت خمشی نمونه های استوانه ای ...

5,040 تومان

21-تثبیت و بی خطرسازی مواد زائد خطرناك حاصل از نیروگاههای حرارتی و استفاده آن در بتن

21-تثبیت و بی خطرسازی مواد زائد خطرناك حاصل از نیروگاههای حرارتی و استفاده آن در بتن

مقاله تثبیت و بی خطرسازی مواد زائد خطرناک حاصل از نیروگاههای حرارتی و استفاده آن در بتن چکیده مقاله: نیروگاه حرارتی شهید رجایی، واقع در 100 کیلومتری تهران، یکی از بزرگترین نیروگاههای حرارتی ...

5,040 تومان

20-بتن تزریقی و كاربرد آن در سازه های زیرزمینی (مطالعه موردی تونلهای آبرسان نیروگاه سد گتوند علیا

20-بتن تزریقی و كاربرد آن در سازه های زیرزمینی (مطالعه موردی تونلهای آبرسان نیروگاه سد گتوند علیا

مشخصات نویسندگان مقاله بتن تزریقی و کاربرد آن در سازه های زیرزمینی (مطالعه موردی تونلهای آبرسان نیروگاه سد گتوند علیا چکیده مقاله: پیچ سنگ ها( میل مهار) برای پایدارسازی حفریات زیرزمینی ...

5,040 تومان

19-بررسی اثر میراگر الحاقی بر پاسخ پلهای بتنی ایزوله تحت زلزله های نزدیك گسل

19-بررسی اثر میراگر الحاقی بر پاسخ پلهای بتنی ایزوله تحت زلزله های نزدیك گسل

مقاله بررسی اثر میراگر الحاقی بر پاسخ پلهای بتنی ایزوله تحت زلزله های نزدیک گسل چکیده مقاله: استفاده از تکیه گاههای جداساز لرزه ای (Base isolation) یکی از روشهای پذیرفته شده جهت بهسازی لرزه ای از ...

5,040 تومان

18-بررسی اقتصادی تاثیر افزایش مقاومت بتن در سازه های قاب خمشی بتن مسلح

18-بررسی اقتصادی تاثیر افزایش مقاومت بتن در سازه های قاب خمشی بتن مسلح

مقاله بررسی اقتصادی تاثیر افزایش مقاومت بتن در سازه های قاب خمشی بتن مسلح چکیده مقاله: با عنایت به اینکه آیین نامه های زلزله روز به روز ضوابط سختگیرانه تری درجهت طراحی لرزه ای اعمال می کنند ...

5,040 تومان

17-ارزیابی دیوار آب بند بتن پلاستیك در كنترل تراوش از پی سدهای خاكی

17-ارزیابی دیوار آب بند بتن پلاستیك در كنترل تراوش از پی سدهای خاكی

مقاله ارزیابی دیوار آب بند بتن پلاستیک در کنترل تراوش از پی سدهای خاکی چکیده مقاله: معمولا در پی سدهای خاکی باید از تراوش زیاد جلوگیری شود. روشی که در کاهش تراوش از میان سدها خیلی مناسب است، ...

5,040 تومان