جدیدترین فایل ها

تحقیق کامپوزیت چیست

تحقیق کامپوزیت چیست

1. کامپوزیت چیست؟کامپوزیت ها به سه گروه اصلی تقسیم میشوند :1 . کامپوزیت هاي فلزي2 . کامپوزیت هاي سرامیکی3 . کامپوزیت هاي پلیمري کامپوزیت پلیمري از یک ماده پلیمري بعنوان ماتریس یا پایه ی ا حامل ...

4,500 تومان

تحقیق کامپیوتر چیست

تحقیق کامپیوتر چیست

-1 کامپیوتر چیست؟دستگاهی است داراي حافظه و قابلیت برنامه ریزي که قادر است عملیات ریاضی و منطقی را با سرعت بالاانجام دهد.-2 دلایل استفاده از کامپیوتر چیست ؟-1 سرعت بالا 2- دقت زیاد 3- قابلیت اطمینان ...

4,500 تومان

تحقیق کسوف و خسوف

تحقیق کسوف و خسوف

کسوف و خسوف در خسوف (ماه گرفتگی) زمین در حرکت مداري خود به دور خورشید سایه اش را، که درفضا در سمتی مخالف خورشید ممتد است، به دنبال می کشد. سایه زمین به شکل یککیلومتر است. a80،000 مخروط است که قاعده آن ...

4,500 تومان

تحقیق کانیها

تحقیق کانیها

کانیها قرنها پیش از دستیابی انسان به فلزات و علم استخراج و مصرف آنها، برخی ازسنگها و کانیها مهمترین ابزار دفاعی، زراعی و شکار بشر محسوب می شده اند.بشراولیه جهت تهیه ابزار سنگی از مولد داراي ...

4,500 تومان

تحقیق کلیات گیاه شناسی

تحقیق کلیات گیاه شناسی

کلیات گیاه شناسیبابونه گیاهی است دائمی و کوچک بارتفاع تقریبا 30 سانتیمتر داراي بوئی معطر که درچمنزارها و اراضی شنی می روید . ساقه آن برنگ سبز مایل به سفید ، برگهاي آنکوچک متناوب و داراي ...

4,950 تومان

تحقیق کهکشان چیست؟

تحقیق کهکشان چیست؟

کهکشان چیست؟کهکشان به مجمو عۀ ستارگان، گاز و غبار گفته می شود که با نیروي جاذبه کنار همنگاه داشته شده ان د. کوچکترین کهکشانها دار اي عر ضی برابر با چند صد سال نو ري،شامل حدو د 100000 میلیارد ستاره ...

4,500 تومان

دانلود طرحهای توجیهی تولید انواع نان

دانلود طرحهای توجیهی تولید انواع نان

دانلود طرحهای توجیهی تولید انواع نان قیمت: 3000 تومان دانلود طرح های توجیهی تولید انواع نانطرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي تولید نان فانتزیطرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي نان ماشینیطرح توجيه ...

200 تومان

تحقیق کهکشانها

تحقیق کهکشانها

کهکشانهادنیاى بزرگ ما از تعداد بى شمارى اَبر خوشه تشکیل شده که میلیاردها کهکشان را در خودجاى داده است. کهکشان ها مجموعه هاى بسیار بزرگى هستند که از ستارگان، گاز و غبارتشکیل شده اند. میلیاردها ...

4,500 تومان

ردیاب مویایل

ردیاب مویایل

نرم افزار ردیابی، موقعیت یابی و نظارتی دقیق همسرتان، کودکتان، والدین سالمندتان و … پیام های ارسالی و دریافتی، تماس های ورودی و خروجی و بی پاسخ و موقعیت افراد را نظارت کنید! پیام های برنامه ...

1,000 تومان

تحقیق کودك و بهداشت دندان

تحقیق کودك و بهداشت دندان

کودك و بهداشت دندانوقتی کودك می خواهد دندان دربیاورد ، لثه متورم و دردناك می شود . ممکن است از دهانکودك مرتبأ به مقدار زیاد آب بریزد و کودك بی قرار و ناآرام باشد . مالیدن لثه کودك با انگشت ...

3,600 تومان

آموزش طراحی وبسایت چندزبانه

آموزش طراحی وبسایت چندزبانه

آموزش طراحی وبسایت چندزبانه قیمت: 2000 تومان ایجاد سایت چند زبانه در محیط Microsoft Visual Studio 2010 آماده سازی ایجاد طرح (پروژه) بهینه سازی قالب ایجاد پایگاه داده ایجاد فایلهای Reference درج مقادیر ...

200 تومان

تحقیق کولاک و بوران

تحقیق کولاک و بوران

کولاك و بوران50 کیلومتر در ساعت توأم با ریزش برف و کاهش - ورزش بادهاي سرد با سرعتی حدود 60درجه حرارت به کمتر از 12 درجه زیر صفر از حوادثی است که در اکثر جاده ها و نواحیکوهستانی شمال کشور به وقوع می ...

4,500 تومان