جدیدترین فایل ها

دستیابی به مفاهیم پایه معماری پایدار

دستیابی به مفاهیم پایه معماری پایدار

نوع فایل:PDF تعداد صفحات :5 سال انتشار : 1395 چکیده این تحقیق در نظر دارد با معرفی مفاهیم پایه ای،تعریفی از معماری پایدار داشته باشد. واژگان کلیدی معماری پایدار ...

6,900 تومان

طراحی دستیار هوشمند مبتنی بر دانش برای تشخیص بیماری ALS با استفاده از منطق فازی

طراحی دستیار هوشمند مبتنی بر دانش برای تشخیص بیماری ALS با استفاده از منطق فازی

نوع فایل :PDF تعداد صفحات :8 سال انتشار :1395 چکیده امروزه سیستم های خبره درتجزیه و تحلیل شرایط عدم قطعیت در پزشکی همچون تشخیص بیماری، کمک موثری به درمان بیماری ها می کنند. این مقاله راه حل تشخیص ...

6,900 تومان

پروژه آمار طلاق 22 صفحه

پروژه آمار طلاق 22 صفحه

مقدمه جامعه نمونه جدول داده ها پرسش ها چند بر فراوانی جدول فراوانی نمودار دایره ای: نمودار دایره ای: (نمودار میله ای) چند بر فراوانی: چندبر فراوانی: نمودار مستطیلی: نمودار جعبه ای: نمودار ...

8,500 تومان

پروژه آمار ميزان نان مصرفي افراد خانواده در هفته 16 صفحه

پروژه آمار ميزان نان مصرفي افراد خانواده در هفته 16 صفحه

مقدمه جامعه نمونه جدول داده ها پرسش ها چند بر فراوانی جدول فراوانی نمودار دایره ای: نمودار دایره ای: (نمودار میله ای) چند بر فراوانی: چندبر فراوانی: نمودار مستطیلی: نمودار جعبه ای: نمودار ...

8,000 تومان

پروژه آمار رابطه وزن کودک با سن مادر در هنگام تولد

پروژه آمار رابطه وزن کودک با سن مادر در هنگام تولد

مقدمه جامعه نمونه جدول داده ها پرسش ها چند بر فراوانی جدول فراوانی نمودار دایره ای: نمودار دایره ای: (نمودار میله ای) چند بر فراوانی: چندبر فراوانی: نمودار مستطیلی: نمودار جعبه ای: نمودار ...

8,000 تومان

پروژه آمار تاثیر موسیقی بر یادگیری 55 صفحه word

پروژه آمار تاثیر موسیقی بر یادگیری 55 صفحه word

مقدمه جامعه نمونه جدول داده ها پرسش ها چند بر فراوانی جدول فراوانی نمودار دایره ای: نمودار دایره ای: (نمودار میله ای) چند بر فراوانی: چندبر فراوانی: نمودار مستطیلی: نمودار جعبه ای: نمودار ...

10,000 تومان

پروژه آمار آمار اعیاد 18 صفحه

پروژه آمار آمار اعیاد 18 صفحه

مقدمه جامعه نمونه جدول داده ها پرسش ها چند بر فراوانی جدول فراوانی نمودار دایره ای: نمودار دایره ای: (نمودار میله ای) چند بر فراوانی: چندبر فراوانی: نمودار مستطیلی: نمودار جعبه ای: نمودار ...

7,500 تومان

پروژه آمار یک روستا با میانگین عمر 58 سال و جمعیت42 نفر گروه های سنی متفاوتی 11 صفحه word

پروژه آمار یک روستا با میانگین عمر 58 سال و جمعیت42 نفر گروه های سنی متفاوتی  11 صفحه word

مقدمه جامعه نمونه جدول داده ها پرسش ها چند بر فراوانی جدول فراوانی نمودار دایره ای: نمودار دایره ای: (نمودار میله ای) چند بر فراوانی: چندبر فراوانی: نمودار مستطیلی: نمودار جعبه ای: نمودار ...

7,000 تومان

پروژه آمار تعداد مراجعه کنندگان به یک فروشگاه مواد غذایی 11صفحه word

پروژه آمار تعداد مراجعه کنندگان به یک فروشگاه مواد غذایی 11صفحه word

مقدمه جامعه نمونه جدول داده ها پرسش ها چند بر فراوانی جدول فراوانی نمودار دایره ای: نمودار دایره ای: (نمودار میله ای) چند بر فراوانی: چندبر فراوانی: نمودار مستطیلی: نمودار جعبه ای: نمودار ...

7,000 تومان

پروژه آمار آمار مسافرین نوروزی 16 صفحه word

پروژه آمار آمار مسافرین نوروزی 16 صفحه word

مقدمه جامعه نمونه جدول داده ها پرسش ها چند بر فراوانی جدول فراوانی نمودار دایره ای: نمودار دایره ای: (نمودار میله ای) چند بر فراوانی: چندبر فراوانی: نمودار مستطیلی: نمودار جعبه ای: نمودار ...

7,500 تومان

نقد و بررسی مجازات اعدام 33 صفحه word

نقد و بررسی مجازات اعدام 33 صفحه word

فهرست مطالب :   مقدمه. 1 پيشينه تحقيق. 2 اهداف تحقيق. 2 سابقه تاريخى مجازات اعدام. 2 اعدام در دوران‏هاى مختلف تاريخى.. 3 اروپا6 الف) رنسانس... 6 ب) پس از رنسانس... 6 فصل دوم:مجازات اعدام در اديان ...

8,100 تومان

انواع برقگیر

انواع برقگیر

برقگیرها بایستی قادر به حفاظت تجهیزات برقی در مقابل تخریب در اثر صاعقه باشند ، از طرف دیگر نبایستی در اثر بروز اشکالاتی در شبکه ( مثل کلیدزنی یا اتصال فاز با زمین و یا . . . ) بی جا عمل نموده یا صدمه ...

5,000 تومان