جدیدترین فایل ها

مقاله جهانگردي و گردشگري

مقاله جهانگردي و گردشگري

جهانگردي و گردشگري چشم انداز آینده صنعت توریسم ایران بدون ایجاد زیرساخت و تدوین برنامه بلندمدت قطعاً امکان پذیر نخواهد بود.جهانگردي و گردشگري از دیرباز در ایران رونق داشته و آمد و شد ...

7,650 تومان

تحقیق چالش های محیط زیستی قرن حاضر

تحقیق چالش های محیط زیستی قرن حاضر

چالش هاي محیط زیستی قرن حاضر انواع زیادي از آلاینده هاي هوا سپهر و وجود دارد که بخش انسانی آلودگی هوا در این شهرفراوان تر از همه بوده که به شدیدترین مشکلات آلودگی و بهداشتی منجر می شودرشد سریع ...

7,650 تومان

شبيه سازي رشد و عملكرد برخي ژنوتيپ هاي سويا با استفاده از مدل CROPGRO-Soybean

شبيه سازي رشد و عملكرد برخي ژنوتيپ هاي  سويا با استفاده از مدل CROPGRO-Soybean

چکیده : به منظور تعیین بهترین تاریخ کاشت در ارقام سویا ، آزمايشی در مزرعه تحقيقاتی دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامين به صورت اسپليت پلات در قالب طرح بلوك كامل تصادفي در چهار ...

4,000 تومان

تحقیق اثرات خندیدن روی جسم و روان

تحقیق اثرات خندیدن روی جسم و روان

خندیدن کارکرد سیستم ایمنی بدن را افزایش و باعث سلامت جسمی و روانی می شود .امروزه در دنیایی به سر می بریم که مشکلات اجتماعی و نوسانات روانی نه تنها برارتباطات عاطفی افراد با یکدیگر بلکه بر سلامت ...

8,550 تومان

مقاله چرخه و منابع آب شیرین

مقاله چرخه و منابع آب شیرین

وجود و حرکت آب را در رو و زیر زمین وبالاي سطح زمین نشان می دهد. آب در زمین همیشه در حال حرکت است و همیشه در حال تغییر شکل می باشد، از مایع به بخار ،به یخ و دوباره بازگشت به حالت اول.چرخه آب ...

8,550 تومان

تحقیق چگالی

تحقیق چگالی

چگالی سیال یا شاره موادي هستند که می توانند جاري شوند و شامل گاز و مایع می شوند. هواآشناترین سایل گازي است و وقتی از محلی به محل دیگر جریان می یابد به آن باد گفتهمی شود. متداولترین مایع نیز آب است ...

8,550 تومان

مقاله چگونگی صرف فعل ها در زبان پارسی

مقاله چگونگی صرف فعل ها در زبان پارسی

با توجه اینکه زبان در طی سالیان سال توسط انسان تکمیل شده و در بسیاري موارد هم این تکمیل با قواعدي همراه بوده و اساسا انسان نمی توانسته بدون ایجاد قوانینی دست به تکمیل زبان بزند چرا که زبان یک ...

7,650 تومان

چگونه از بروز اشتباهات مان جلوگیري کنیم و انسانی مؤثرتر در جامعه باشیم

چگونه از بروز اشتباهات مان جلوگیري کنیم و انسانی مؤثرتر در جامعه باشیم

نخستین عامل سرنوشت ساز در تربیت ، مربی است. انسان همواره به مربی نیاز دارد و براي شکل دادن شخصیت خود نمونه و سرمشق می طلبد. این نیاز و طلب در فطرت ریشه دارد. عامل فطرياین امر از یک سو نقص انسان است ...

8,550 تومان

تست شخصیت شناسی

تست شخصیت شناسی

به نام خدا   تست شخصیت شناسی به صورت WORD تست شخصیت شناسیآیا شما انسان شادی هستید؟ شاید هم بقیه فکر می کنند آدم شادی هستید اما خودتان چنین احساسی ندارید و برخلاف ظاهرتان، شادی را با تمام ...

8,800 تومان

آزمون های خود شناسی

آزمون های خود شناسی

 این مجموعه شامل ۲۰ آزمون روانشناسی مختلف، ساخته شده توسط روانپزشکان و روانشناسان می باشد. شما با انجام این آزمون ها باجنبه هایی از شخصیت خودتان آشنا شده و به احساسات و تفکر و تمایلات ناخود ...

16,120 تومان

روانشناسی عمومی

روانشناسی عمومی

 روان شناسی، یکی از علمی ترین دانش های انسانی است و زیربنای دانش های اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی، اخلاقی، حقوقی و حتی دینی و خداشناسی به شمار می رود. این علم، امروزه در بیشتر کشور های صنعتی و ...

15,858 تومان

دانلود سمینار سخت زایی درگاو شیری (پاورپوینت )

دانلود سمینار سخت زایی  درگاو شیری (پاورپوینت )

عنوان فایل  : سخت زایی در گاو شیری (Dairy cattle dystocia) نوع فایل : پاور پوینت فهرست مطالب: مقدمه تعریف زایش طبیعی و مراحل آن تعریف سخت زایی عوامل ایجاد کننده سخت زایی وضعیت های سخت زایی ...

8,900 تومان