مطالب کاربران فوریکا

پایان نامه ساختاری ارزشها، محوریت کار و تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی

دیدگاه های نظری عوامل موثر بر تعهد سازمانی برای سنجش عوامل موثر بر تعهد سازمانی از نظریات جامعه شناسی متفاوت استفاده شده است. بنا بر قضایای موفقیت و ارزش جورج هومنز[۱] تعهد سازمانی تابعی از پاداش کار و ارزش کار است. به این معنا که اگر فرد از سطح بالای تعهد برخوردار باشد اما در قبال آن پاداش مورد انتظارش را دریافت نکند احتمال اینکه در تعهد پیشینش باقی بماند ...

پایان نامه کاهش استرس در افراد مبتلا به اختلال وسواسی – جبری با رفتاردرمانی

عنوان کامل پایان نامه :مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی با دارودرمانی و رفتاردرمانی در کاهش نشانه های وسواس در افراد مبتلا به اختلال وسواسی – جبری ۳-۵ روش­ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها: مصاحبه و پرسشنامه­های: DASS21 که حاوی ۲۱ سوال است و افسردگی، اضطراب و استرس را می سنجد. این مقیاس را لوویباند و لوویباند(۱۹۹۵) تهیه کردند. ضریب آلفای کرونباخ برای شکل ...

پایان نامه کاهش افسردگی در افراد مبتلا به اختلال وسواسی – جبری با رفتاردرمانی

عنوان کامل پایان نامه :مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی با دارودرمانی و رفتاردرمانی در کاهش نشانه های وسواس در افراد مبتلا به اختلال وسواسی – جبری ۵-۳ پیشنهادها: انجام پژوهش حاضر با حجم نمونه بیشتر انجام پژوهش به صورت رفتار­درمانی پس از طرحواره­درمانی انجام پژوهش حاضر با دوره­های پیگیری بیشتر انجام پژوهش حاضر با در نظر گرفتن زمان بیشتر برای ...

پایان نامه انطباق نظریه تلفیقی پذیرش و کاربرد فناوری (UTAUT) ونکاتش

– مقدمه: امروزه حضورکامپیوتر و فناوری اطلاعات درسازمان هابه طورگسترده ای افزایش یافته است. باتوجه به شاخص های برآورد شده، ازدهه ۱۹۸۰ تقریبا۵۰درصدازسرمایه گذاری هادرسازمان ها برروی فناوری اطلاعات بوده است( وستلندوکلارک[۱]۲۰۰۰ ).بااین حال برای توسعه فناوری، آن ها باید بوسیله کارکنان درسازمان ها موردپذیرش واقع شده و بکارگرفته شوند. توضیح در موردپذیرش ...

پایان نامه ارشد کاهش اضطراب در افراد مبتلا به اختلال وسواسی – جبری با رفتاردرمانی

عنوان کامل پایان نامه :مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی با دارودرمانی و رفتاردرمانی در کاهش نشانه های وسواس در افراد مبتلا به اختلال وسواسی – جبری ۵-۱ بحث و نتیجه­گیری: اختلال وسواسی- جبری جزء اختلالات ناتوان­کننده محسوب می­شوند. OCD به­طور وسیعی مورد مطالعه قرار گرفته است و پژوهشگران متعددی شیوه­های درمانی مختلفی را آزموده­اند. OCD اختلال ...

پایان نامه نقش پیش‏ بینی کننده سلامت اجتماعی مبتنی ‏بر آموزه های اسلامی با پرخاشگری نوجوانان دوره اول متوسطه

عنوان کامل پایان نامه : نقش پیش‏ بینی کننده سلامت اجتماعی مبتنی ‏بر آموزه های اسلامی باپرخاشگری نوجوانان دوره اول متوسطه شهرستان شاهرود ۱-۷- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها تعریف مفهومی : سلامت اجتماعي به معناي کيفيت روابط فرد با افراد ديگر، نزديکان و گروه هاي اجتماعي است و شامل پاسخ هاي دروني (احساس، تفکر و رفتار) که نشانگر رضايت يا عدم رضايت فرد از ...

پایان نامه عوامل موثر بر پذیرش سیستم ها و فناوری های جدید اطلاعات توسط کاربران

فرضیات و متغیرهای پژوهش در فصل دوم توضیح داده شده و تبیین گریده است. در اینجا به اختصارلیست فرضیات مورد بررسی این تحقیق اشاره می شود: انتظار عملکرد بر روی تمایل رفتاری (به استفاده ازسیستم یا فناوری اطلاعات) تاثیر مثبت دارد (H1). انتظار تلاش بر روی تمایل رفتاری (به استفاده ازسیستم یا فناوری اطلاعات) تاثیر مثبت دارد(H2). تاثیراجتماعی بر روی تمایل رفتاری (به ...

پایان نامه ارشد بررسی نقش احتمالی سلامت اجتماعی مبتنی بر آموزه های اسلامی بر پرخاشگری نوجوانان

عنوان کامل پایان نامه : نقش پیش‏ بینی کننده سلامت اجتماعی مبتنی ‏بر آموزه های اسلامی باپرخاشگری نوجوانان دوره اول متوسطه شهرستان شاهرود ۲-۱- مقدمه هيجان ها از بزر گ ترين نعمت هاي الهي است که درانسانها به وديعت نهاده شده و سلامت رواني و عقلاني آن هاتاحد زيادي به سلامت هيجاني شان وابسته است. جلوه هاي هيجاني، به عنوان وسيله اي براي برقراري ارتباط باديگران ...

پایان نامه تعیین رابطه بین صداقت و پایبندی به پیمان و پرخاشگری نوجوانان

عنوان کامل پایان نامه : نقش پیش‏ بینی کننده سلامت اجتماعی مبتنی ‏بر آموزه های اسلامی باپرخاشگری نوجوانان دوره اول متوسطه شهرستان شاهرود ۲-۲- بخش اول: سلامت اجتماعی و راه های ارتقاع آن ۲-۲-۱- سلامت سلامت از واژه هايي است كه بيشتر مردمان با آنكه اطمينان دارند معناي آن را مي دانند، تعريفش رادشوار مي يابند. درفرهنگ هاي گوناگون تعريف هاي بسياري ازسلامت شده ...

پایان نامه عوامل موثر در بکارگیری فناوری اطلاعات و کسب و کار الکترونیک

ادبیات موضوع ، چهارچوب نظری فناوری اطلاعات، انقلاب کامپیوتری و اینترنتی در چند سال اخیر تغییرات وسیع و سریعی در جنبه های مختلف زندگی جوامع اعم از فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و … پدید آورده است. از یک سو این فناوری به عنوان مهمترین ابزار، روش و سرمایه برای کسب و کار جوامع در قرن جدید برای ایجاد تغییرات اساسی در زندگی، آموزش، اشتغال، نحوه حکومت و اداره ...

پایان نامه ارشد سلامت اجتماعی

عنوان کامل پایان نامه : نقش پیش‏ بینی کننده سلامت اجتماعی مبتنی ‏بر آموزه های اسلامی باپرخاشگری نوجوانان دوره اول متوسطه شهرستان شاهرود ۲-۲-۲- سلامت اجتماعي مفهوم سلامت اجتماعي، مفهومي است كه در كنار ابعاد جسمي و رواني سلامت مورد توجه قرار گرفته است، جنبه اجتماعي آن را با محور قرار دادن فرد مورد بررسي قرار ميدهد. بلوك و برسلو براي اولين باردر سال ۱۹۷۲ ...

پایان نامه رابطه بین صداقت و پرخاشگری نوجوانان

عنوان کامل پایان نامه : نقش پیش‏ بینی کننده سلامت اجتماعی مبتنی ‏بر آموزه های اسلامی باپرخاشگری نوجوانان دوره اول متوسطه شهرستان شاهرود ۲-۲-۳-رويکردهاي موجود در تعريف سلامت اجتماعي به طورکلي مجموع نظرات مربوط به سلامت اجتماعي را مي توان در سه رويکرد جمع بندي نمود که عبارتند از: الف) سلامت اجتماعي به مثابه عوامل اجتماعي سلامت بخش؛ ب) سلامت اجتماعي به ...