مطالب کاربران فوریکا

پایان نامه ارشد رابطه پایبندی به پیمان و پرخاشگری نوجوانان

عنوان کامل پایان نامه : نقش پیش‏ بینی کننده سلامت اجتماعی مبتنی ‏بر آموزه های اسلامی باپرخاشگری نوجوانان دوره اول متوسطه شهرستان شاهرود ۲-۲-۴-اجتماعي: منظور از يكپارچگي اجتماعي، ارزيابي يك فرد با درنظر گرفتن كيفيت همراهي او باجامعه اطرافش است(كييز، ۱۹۹۸ )احساس تعلق مي تواند جنبه اي محوري ازسلامت باشد (ريف ، ۲۰۰۳ ) و لذايكپارچگي با ديگران در محيط و جامعه ...

پایان نامه ارتباط پرخاشگری با صداقت نوجوانان

عنوان کامل پایان نامه : نقش پیش‏ بینی کننده سلامت اجتماعی مبتنی ‏بر آموزه های اسلامی باپرخاشگری نوجوانان دوره اول متوسطه شهرستان شاهرود ۲-۲-۷-بعد فردي سلامت اجتماعي مبتني بر آموزه هاي اسلام سلامت و سلام يعنى مصون و جدا بودن از آفات ظاهرى و باطنى. قرآن کریم اشاره می‏کند قلب سليم آن است كه از شك، حسد، كفر و نظایر آن سالم و دور باشد (واقعه، آيات ۲۵ و ۲۶)؛ ...

پایان نامه عوامل موثر در همراستایی فناوری اطلاعات و کسب و کار الکترونیک

مدل تحقیق یک الگوی مفهومی است مبنی بر روابط تئوریک میان شماری از عواملی که در مورد مسئله پژوهش با اهمیت تشخیص داده شده اند. باتوجه به عنوان تحقیق و یافته های موجود در ادبیات موضوع در خصوص بررسی همراستایی فناوری اطلاعات و کسب و کار الکترونیک مدل مفهومی تحقیق مطابق شکل طراحی شده است. مستند به ادبیات موضوعی ،در تحقیق حاضر از مدل مفهومی زیر استفاده خواهد ...

پایان نامه ارشد ارتباط پرخاشگری با پایبندی به پیمان نوجوانان

عنوان کامل پایان نامه : نقش پیش‏ بینی کننده سلامت اجتماعی مبتنی ‏بر آموزه های اسلامی باپرخاشگری نوجوانان دوره اول متوسطه شهرستان شاهرود ۲-۲-۸-بهداشت روانی در اسلام در متون اسلامی روح و روان واقعیتی انکار ناپذیر است. آفرینش روان، از آنِ خداست و حیات آن ابدی ست. از دیدگاه قرآن، انسان ترکیبی از ماده و روان است و شرافت انسان، به روان اوست. معنای لغوی بهداشت ...

پایان نامه ارشد رابطه پرخاشگری و پایبندی به پیمان نوجوانان

عنوان کامل پایان نامه : نقش پیش‏ بینی کننده سلامت اجتماعی مبتنی ‏بر آموزه های اسلامی باپرخاشگری نوجوانان دوره اول متوسطه شهرستان شاهرود ۲-۲-۹- نقش مذهب در بهداشت روانی مذهب همواره در بهداشت روانی و تعلیم و تربیت آدمی و زندگی فردی و اجتماعی او، منشاء خیر و نیکی بوده است. بر این اساس که جامعه از افراد خود انتظار دارد از دستورات دینی خود پیروی و با ایمان و ...

پایان نامه بررسی رابطه معنویت دینی با پرخاشگری نوجوانان

عنوان کامل پایان نامه : نقش پیش‏ بینی کننده سلامت اجتماعی مبتنی ‏بر آموزه های اسلامی باپرخاشگری نوجوانان دوره اول متوسطه شهرستان شاهرود رهنمودهای قرآنی برای تسکین و درمان بیماری های روانی: ۱-درمان، با ذکر و یاد خدا: «أَلا بِذِکْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ؛ آگاه باشید که با یاد خدا دل ها آرامش می یابد». (رعد:۲۸)از بهترین راه های اساسی درمان ...

پایان نامه سطح آمادگی سازمان در بکارگیری فناوری اطلاعات و کسب و کار الکترونیک

روش تجزیه و تحلیل داده ها برای انجام این تحقیق با کمک داده های اولیه که از طریق استفاده از روشهای آماری استنباطی و توصیفی بدست می آید و از طریق نرم افزارهای لیزرل و AHP به سوالات پاسخ داده خواهد شد و تجزیه و تحلیل پرسشنامه ها انجام خواهد گرفت. ۱-۱۴- تعاریف متغیر ها و داده ها ۱-۱۴-۱- فناوری[۱] فناوری وسیله ای برای توسعه و افزایش توانایی ها و قابلیتهای زیستی بشر ...

پایان نامه ارتباط معنویت دینی با پرخاشگری نوجوانان

عنوان کامل پایان نامه : نقش پیش‏ بینی کننده سلامت اجتماعی مبتنی ‏بر آموزه های اسلامی باپرخاشگری نوجوانان دوره اول متوسطه شهرستان شاهرود ۲-۲-۱۱-چارچوب نظري سلامت اجتماعی كييز معتقد است كيفيت زندگي و عملكرد شخصي فرد را نمي توان بدون توجه به معيارهاي اجتماعي ارزيابي كردوعملكرد خوب در زندگي چيزي بيش از سلامت جسمي، عاطفي و رواني است و تكاليف و چالش هاي ...

پایان نامه رابطه پرخاشگری و معنویت دینی نوجوانان

عنوان کامل پایان نامه : نقش پیش‏ بینی کننده سلامت اجتماعی مبتنی ‏بر آموزه های اسلامی باپرخاشگری نوجوانان دوره اول متوسطه شهرستان شاهرود ۲-۳-۲- عوامل موثر بر پرخاشگری کودکان و نوجوانان: بامطالعه وبررسی نظریات مختلف در حوزه پرخاشگری و خشونت به طور کلی و پرخاشگری کودکان و نوجوانان به طور خاص، موارد ذیل را به عنوان مهمترین عوامل موثر بر پرخاشگری شناسایی و ...

پایان نامه مهم ترین نیازها و الزامات الگوی آموزش ، تولید ، بازاریابی ، فروش

آموزش آموزش در لغت عبارت است از عمل آموختن و تعلیم دادن. آموزش به معنای وسیع یادگیری است و شامل فرآیندی است که از گهواره تا گور در طول عمر انسان ادامه دارد. به عبارت دیگر این اصل با ارزش در فرهنگ اسلامی ” ز گهواره تا گور دانش بجوی ” مصداق پیدا می کند. هدف آموزش را توسعه ی مهارت ها، توانایی های انجام کار، درک دانش و اطلاعات مورد نیاز به وسیله ی نیروی انسانی ...

پایان نامه ارشدارتباط پرخاشگری نوجوانان با معنویت دینی

عنوان کامل پایان نامه : نقش پیش‏ بینی کننده سلامت اجتماعی مبتنی ‏بر آموزه های اسلامی باپرخاشگری نوجوانان دوره اول متوسطه شهرستان شاهرود ۵-بازیهای ویدیویی و رایانه ای: پرخاشگری و خشونت از جمله موضوعات اساسی مطرح شده در بازیهای ویدیویی و رایانه ای به شمار می آید. بررسی مفاهیم پرخاشگرانه در این گونه بازیها حاوی نوعی از عادی سازی پدیده خشونت و پرخاشگری در ...

پایان نامه تعیین میزان گرایش دبیران به آموزش و رابطه آن با رضایت شغلی آنان

۱-۳-۳اهدف کاربردی هدف کاربردی این پژوهش استفاده از نتایج و یافته های حاصل از آن برای تهیه و ارائه برنامه های توانمند سازی هر چه بهتر دبیران آموزش و پرورش و ایجاد رضایت شغلی هر چه بیشتر در جهت راندمان اهداف آموزشی و پرورشی است تا بتوان گامی هوشمندانه در جهت پیشرفت و ارتقای نظام آموزشی برداشت . ۱-۴اهمیت و ضرورت انجام پژوهش از آن جا که آموزش و پرورش هر کشوری ...