مطالب کاربران فوریکا

بازرگانی عایق صوتی ویسکو الاستیک کف ساختمان

بازرگانی عایق صوتی ویسکو الاستیک کف ساختمان

 برای خرید و اطلاع از قیمت فروش محصولات بازرگانی عایق صوتی ویسکو الاستیک کف ساختمان ما با شماره های درج شده در سایت تماس حاصل فرمایید تا همکاران ما در بازرگانی شما را راهنمایی بکنند. برای ...

خرید عایق صوتی زیر پارکت موتور خانه

خرید عایق صوتی زیر پارکت موتور خانه

 برای خرید خرید عایق صوتی زیر پارکت موتور خانه با شماره های درج شده در سایت تماس حاصل فرمایید. بنابراین ، بهینه سازی متامیارهای صوتی مبتنی بر غشای برای تولید چندین رزونانس ضد فرکانس یا گسترش ...

سفارش عایق صوتی ضد آب برای ماشین

سفارش عایق صوتی ضد آب برای ماشین

 برای اطلاع از قیمت و ثبت سفارش سفارش عایق صوتی ضد آب برای ماشین به شماره های درج شده در سایت تماس حاصل فرمایید تا ثبت سفارش شما را پیگیری کنیم. به طور مشابه ، Frescura و Le [35] الکترومیوگرافی صورت ...

نحوه سفارش عایق صوتی فوم در اتاق

نحوه سفارش عایق صوتی فوم در اتاق

 برای ا علاوه بر تولید دو قله STL در 544 هرتز -582 هرتز و 1204 هرتز -1568 هرتز ، K21 همچنین در دو باند فرکانس 768 هرتز -1098 هرتز و 1098 هرتز هرتز تولید می کند ، که این نشان دهنده نشان دهنده تأثیر عوارض ضد عفونی ...

خرید عایق صوتی سقف در آپارتمان

خرید عایق صوتی سقف در آپارتمان

 برای خرید خرید عایق صوتی سقف در آپارتمان با شماره های درج شده در سایت تماس حاصل فرمایید. این نشان می دهد که درک کافی از درک سرنشینان از سر و صدا و شرایط صوتی در ساختمانهای آنها وجود ندارد و ...

صادرات عایق جاذب صدا منزل

صادرات عایق جاذب صدا منزل

 صادرات و واردات صادرات عایق جاذب صدا منزل در مرکز عایق های صنعتی و خانگی ما انجام می‌شود. برای اطلاع از شرایط خرید با شماره های درج شده در سایت تماس حاصل فرمایید. بیشتر این مطالعات شامل ...

خرید عایق صدا پشم سنگ روی دیوار

خرید عایق صدا پشم سنگ روی دیوار

 برای خرید خرید عایق صدا پشم سنگ روی دیوار با شماره های درج شده در سایت تماس حاصل فرمایید. مشخص است که این دو در اینجا به خوبی مطابقت دارند. قرار دادن اولین فرکانس رزونانس غشای در Eq. (16) ، ...

نحوه سفارش عایق صوتی ساختمان فوم

نحوه سفارش عایق صوتی ساختمان فوم

 برای ا مقایسه عملکرد عایق صدا از نمونه های ایده آل در این بخش نتایج عددی دو متام ماده صوتی ، چهار ساختار ساندویچ و دو جیره پیکربندی DMAM را نشان می دهد. از آنجا که فرآیند محاسبه عددی از ...

تولید عایق صوتی رنگی نسوز

تولید عایق صوتی رنگی نسوز

 برای اطلاع از قیمت تولید و سفارش آنلاین تولید عایق صوتی رنگی نسوز با شماره های درج شده در سایت تماس حاصل فرمایید تا همکاران ما شما را راهنمایی کنند. لیو [8] توپ سرب را که با لاستیک سیلیکون ...

نحوه سفارش عایق نانو صوتی فوم بتن

نحوه سفارش عایق نانو صوتی فوم بتن

 برای ا دیده می شود که K12 قبل از اولین فرکانس رزونانس از K11 در اثر عایق صدا بهتر است و K11 به عنوان اوج STL در فرکانس های کم ظاهر می شود ، اگرچه K12 همچنین یک قله STL را در همان باند فرکانس تولید می کند ...

صادرات عایق صدای نمدی فوم

صادرات عایق صدای نمدی فوم

 صادرات و واردات صادرات عایق صدای نمدی فوم در مرکز عایق های صنعتی و خانگی ما انجام می‌شود. برای اطلاع از شرایط خرید با شماره های درج شده در سایت تماس حاصل فرمایید. قرار گرفتن در معرض طولانی ...

سفارش عایق صوتی یونولیت

سفارش عایق صوتی یونولیت

 برای اطلاع از قیمت و ثبت سفارش سفارش عایق صوتی یونولیت به شماره های درج شده در سایت تماس حاصل فرمایید تا ثبت سفارش شما را پیگیری کنیم. پشم معدنی ، تابلوهای گچ و غیره به منظور تحقق هرگونه نیاز ...