مطالب کاربران فوریکا

ثبت نام رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد سامن 98 - 99

به گزارش سایت مشاوره تحصیلی تحصیلیکو ، ثبت نام رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد سامن 98 در مقاطع مختلف و بر اساس مدارک تحصیلی داوطلبان صورت می پذیرد . علاقه مندان به تحصیل در رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد سامن لازم است ابتدا از لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد سامن 98 ارائه شده در مقطع مورد نظر خود مطلع شده و سپس نسبت به ثبت نام خود اقدام ...

ثبت نام رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد ملایر 98 - 99

به گزارش سایت مشاوره تحصیلی تحصیلیکو ، ثبت نام رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد ملایر 98 در مقاطع مختلف و بر اساس مدارک تحصیلی داوطلبان صورت می پذیرد . علاقه مندان به تحصیل در رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد ملایر لازم است ابتدا از لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد ملایر 98 ارائه شده در مقطع مورد نظر خود مطلع شده و سپس نسبت به ثبت نام خود اقدام ...

ثبت نام رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد تویسرکان 98 - 99

به گزارش سایت مشاوره تحصیلی تحصیلیکو ، ثبت نام رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد تویسرکان 98 در مقاطع مختلف و بر اساس مدارک تحصیلی داوطلبان صورت می پذیرد . علاقه مندان به تحصیل در رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد تویسرکان لازم است ابتدا از لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد تویسرکان 98 ارائه شده در مقطع مورد نظر خود مطلع شده و سپس نسبت به ثبت نام ...

ثبت نام رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد اسدآباد 98 - 99

به گزارش سایت مشاوره تحصیلی تحصیلیکو ، ثبت نام رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد اسدآباد 98 در مقاطع مختلف و بر اساس مدارک تحصیلی داوطلبان صورت می پذیرد . علاقه مندان به تحصیل در رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد اسدآباد لازم است ابتدا از لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد اسدآباد 98 ارائه شده در مقطع مورد نظر خود مطلع شده و سپس نسبت به ثبت نام خود ...

ثبت نام رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد پارسیان 98 - 99

به گزارش سایت مشاوره تحصیلی تحصیلیکو ، ثبت نام رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد پارسیان 98در مقاطع مختلف و بر اساس مدارک تحصیلی داوطلبان صورت می پذیرد . علاقه مندان به تحصیل در رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد پارسیان لازم است ابتدا از لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد پارسیان 98 ارائه شده در مقطع مورد نظر خود مطلع شده و سپس نسبت به ثبت نام خود ...

ثبت نام رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد میناب 98 - 99

به گزارش سایت مشاوره تحصیلی تحصیلیکو ، ثبت نام رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد میناب 98 در مقاطع مختلف و بر اساس مدارک تحصیلی داوطلبان صورت می پذیرد . علاقه مندان به تحصیل در رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد میناب لازم است ابتدا از لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد میناب 98 ارائه شده در مقطع مورد نظر خود مطلع شده و سپس نسبت به ثبت نام خود اقدام ...

ثبت نام رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد بندرلنگه 98 - 99

به گزارش سایت مشاوره تحصیلی تحصیلیکو ، ثبت نام رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد بندرلنگه 98 در مقاطع مختلف و بر اساس مدارک تحصیلی داوطلبان صورت می پذیرد . علاقه مندان به تحصیل در رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد بندرلنگه لازم است ابتدا از لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد بندرلنگه 98 ارائه شده در مقطع مورد نظر خود مطلع شده و سپس نسبت به ثبت نام ...

ثبت نام رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد محلات 98 - 99

به گزارش سایت مشاوره تحصیلی تحصیلیکو ، ثبت نام رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد محلات 98 در مقاطع مختلف و بر اساس مدارک تحصیلی داوطلبان صورت می پذیرد . علاقه مندان به تحصیل در رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد محلات لازم است ابتدا از لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد محلات 98 ارائه شده در مقطع مورد نظر خود مطلع شده و سپس نسبت به ثبت نام خود اقدام ...

ثبت نام رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد بندر جاسک 98 - 99

به گزارش سایت مشاوره تحصیلی تحصیلیکو ، ثبت نام رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد بندر جاسک 98 در مقاطع مختلف و بر اساس مدارک تحصیلی داوطلبان صورت می پذیرد . علاقه مندان به تحصیل در رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد بندر جاسک لازم است ابتدا از لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد بندر جاسک 98 ارائه شده در مقطع مورد نظر خود مطلع شده و سپس نسبت به ثبت نام ...

ثبت نام رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد بستک و جناح 98 - 99

به گزارش سایت مشاوره تحصیلی تحصیلیکو ، ثبت نام رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد بستک و جناح 98 در مقاطع مختلف و بر اساس مدارک تحصیلی داوطلبان صورت می پذیرد . علاقه مندان به تحصیل در رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد بستک و جناح لازم است ابتدا از لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد بستک و جناح 98 ارائه شده در مقطع مورد نظر خود مطلع شده و سپس نسبت به ...

دانلود دفترچه تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98

هر ساله پس از اعلام نتایج نهایی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد و ثبت نام پذیرفته شدگان ، شاهد خالی ماندن ظرفیت برخی واحدهای دانشگاهی هستیم . تا سال 96 این کمبود با برگزاری مرحله تکمیل ظرفیت جبران میشد تا این که سال گذشته وزارت علوم از حذف این مرحله خبر داد . به نقل از سایت مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد هیوا در صورت تغییرات احتمالی در مصوبه وزارت ...

چگونه انگلیسی سریع بومی زبان ها رو متوجه شوید

چگونه انگلیسی سریع بومی زبان ها رو متوجه شوید

چگونه انگلیسی سریع بومی زبان ها رو متوجه شوید ...