مطالب کاربران فوریکا

وزن مخصوص پلی وود

ام دی اف چیست؟ ام دی اف مخفف عبارت تخته فیبر با چگالی متوسط ​​است. این الیاف چوب با استفاده از چسب موم و رزین به یکدیگر چسبانده شده و با اعمال دما و فشار بالا به تخته های چوبی تبدیل می شوند. این محصول صاف و بدون دانه های چوب بوده و از نظر خصوصیات شباهت های زیادی با نئوپان (نئوپان) دارد. البته ام دی اف کمی قویتر از نئوپان است. تخته سه لا یا تخته سه لا چیست؟ تخته ...

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی لردگان

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی لردگان 1400 دو بار در سال برای مقاطع کاردانی و کارشناسی برگزار می شود. داوطلبان تحصیل در دانشگاه و موسسات علمی کاربردی لردگان می بایست پس از بررسی لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ۱۴۰۰ ارائه شده در دفترچه ثبت نام، نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.     ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی لردگاندر سال تحصیلی ۱۴۰۰ بر ...

لیست رشته دانشگاه علمی کاربردی لردگان

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی لردگان ۱۴۰۰ در ورودی مهر و بهمن هر ساله از سوی سازمان سنجش اعلام می شود. متقاضیان ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی این دانشگاهباید نخست لیست رشته های این دانشگاه را بررسی کرده و برای انتخاب رشته خود اقدام کنند.     دانشگاه علمی کاربردی لردگان هر ساله بصورت بدون کنکور و بدون آزمون اقدام به ثبت نام ...

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی تربت جام

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی تربت جام 1400 دو بار در سال برای مقاطع کاردانی و کارشناسی برگزار می شود. داوطلبان تحصیل در دانشگاه و موسسات علمی کاربردی تربت جام می بایست پس از بررسی لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ۱۴۰۰ ارائه شده در دفترچه ثبت نام، نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.     ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی تربت جامدر سال تحصیلی ۱۴۰۰ ...

لیست رشته دانشگاه علمی کاربردی تربت جام

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی تربت جام ۱۴۰۰ در ورودی مهر و بهمن هر ساله از سوی سازمان سنجش اعلام می شود. متقاضیان ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی این دانشگاهباید نخست لیست رشته های این دانشگاه را بررسی کرده و برای انتخاب رشته خود اقدام کنند.     دانشگاه علمی کاربردی تربت جام هر ساله بصورت بدون کنکور و بدون آزمون اقدام به ثبت نام ...

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی اندیمشک

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی اندیمشک 1400 دو بار در سال برای مقاطع کاردانی و کارشناسی برگزار می شود. داوطلبان تحصیل در دانشگاه و موسسات علمی کاربردی اندیمشک می بایست پس از بررسی لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ۱۴۰۰ ارائه شده در دفترچه ثبت نام، نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.     ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی اندیمشکدر سال تحصیلی ۱۴۰۰ ...

لیست رشته دانشگاه علمی کاربردی اندیمشک

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی اندیمشک ۱۴۰۰ در ورودی مهر و بهمن هر ساله از سوی سازمان سنجش اعلام می شود. متقاضیان ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی این دانشگاهباید نخست لیست رشته های این دانشگاه را بررسی کرده و برای انتخاب رشته خود اقدام کنند.     دانشگاه علمی کاربردی اندیمشک هر ساله بصورت بدون کنکور و بدون آزمون اقدام به ثبت نام ...

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی هفتگل

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی هفتگل 1400 دو بار در سال برای مقاطع کاردانی و کارشناسی برگزار می شود. داوطلبان تحصیل در دانشگاه و موسسات علمی کاربردی هفتگل می بایست پس از بررسی لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ۱۴۰۰ ارائه شده در دفترچه ثبت نام، نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.     ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی هفتگلدر سال تحصیلی ۱۴۰۰ بر اساس ...

لیست رشته های دانشگاه علمی کاربردی هفتگل

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی هفتگل ۱۴۰۰ در ورودی مهر و بهمن هر ساله از سوی سازمان سنجش اعلام می شود. متقاضیان ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی این دانشگاهباید نخست لیست رشته های این دانشگاه را بررسی کرده و برای انتخاب رشته خود اقدام کنند.       دانشگاه علمی کاربردی هفتگل هر ساله بصورت بدون کنکور و بدون آزمون اقدام به ثبت نام ...

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی زنجان

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی زنجان 1400 دو بار در سال برای مقاطع کاردانی و کارشناسی برگزار می شود. داوطلبان تحصیل در دانشگاه و موسسات علمی کاربردی زنجان می بایست پس از بررسی لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ۱۴۰۰ ارائه شده در دفترچه ثبت نام، نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.     ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی زنجاندر سال تحصیلی ۱۴۰۰ بر اساس ...

لیست رشته دانشگاه علمی کاربردی زنجان

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی زنجان ۱۴۰۰ در ورودی مهر و بهمن هر ساله از سوی سازمان سنجش اعلام می شود. متقاضیان ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی این دانشگاهباید نخست لیست رشته های این دانشگاه را بررسی کرده و برای انتخاب رشته خود اقدام کنند.     دانشگاه علمی کاربردی زنجان هر ساله بصورت بدون کنکور و بدون آزمون اقدام به ثبت نام ...

سلنیوم

سلنیوم باعث تولید مجدد ویتامین میگردد، به تنظیم عملکرد هورمون تیروئید کمک میکند و به عنوان یک آنتی اکسیدان در بدن عمل میکند. این ماده با آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز که رادیکال های آزاد را تنظیم میکند و به دفاع بدن در مقابله استرس اکسیداتیو کمک میکند. ...