مطالب کاربران فوریکا

کتاب درس مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی

کتاب درس مطالعات اجتماعی ​چهارم ابتدایی ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱ از چند بخش تشکیل شده که دانش آموزا با دانلود نسخه pdf اون می تونن از محتوای کتاب مطالعات اجتماعی ​چهارم 1400 - 1401 مطلع بشن و هر جایی که باشن نسخه الکترونیکی کتاب مطالعات اجتماعی ​همراهشون باشه.     هر سال آموزش و پرورش علاوه بر نسخه کاغذی کتاب مطالعات اجتماعی ​چهارم ابتدایی نسخه pdf اون رو به صورت ...

کتاب درس علوم تجربی چهارم ابتدایی

کتاب درس علوم تجربی چهارم ابتدایی ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱ از چند بخش تشکیل شده که دانش آموزا با دانلود نسخه pdf اون می تونن از محتوای کتاب علوم تجربی چهارم 1400 - 1401 مطلع بشن و هر جایی که باشن نسخه الکترونیکی کتاب علوم تجربی همراهشون باشه.     هر سال آموزش و پرورش علاوه بر نسخه کاغذی کتاب علوم تجربی چهارم ابتدایی نسخه pdf اون رو به صورت رایگان در پایگاه کتاب درسی در ...

کتاب درس ریاضی چهارم ابتدایی

کتاب درس ریاضی چهارم ابتدایی ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱ از چند بخش تشکیل شده که دانش آموزا با دانلود نسخه pdf اون می تونن از محتوای کتاب ریاضی چهارم 1400 - 1401 مطلع بشن و هر جایی که باشن نسخه الکترونیکی کتاب ریاضی همراهشون باشه.     هر سال آموزش و پرورش علاوه بر نسخه کاغذی کتاب ریاضی چهارم ابتدایی نسخه pdf اون رو به صورت رایگان در پایگاه کتاب درسی در اختیار دانش آموزا ...

کتاب درس نگارش فارسی چهارم ابتدایی

کتاب درس نگارش چهارم ابتدایی ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱ از چند بخش تشکیل شده که دانش آموزا با دانلود نسخه pdf اون می تونن از محتوای کتاب نگارش چهارم 1400 - 1401 مطلع بشن و هر جایی که باشن نسخه الکترونیکی کتاب نگارش همراهشون باشه.     هر سال آموزش و پرورش علاوه بر نسخه کاغذی کتاب نگارش چهارم ابتدایی نسخه pdf اون رو به صورت رایگان در پایگاه کتاب درسی در اختیار دانش آموزا ...

کتاب درس فارسی چهارم ابتدایی

کتاب درس فارسی چهارم ابتدایی ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱ از چند بخش تشکیل شده که دانش آموزا با دانلود نسخه pdf اون می تونن از محتوای کتاب فارسی چهارم 1400 - 1401 مطلع بشن و هر جایی که باشن نسخه الکترونیکی کتاب فارسی همراهشون باشه.     هر سال آموزش و پرورش علاوه بر نسخه کاغذی کتاب فارسی چهارم ابتدایی نسخه pdf اون رو به صورت رایگان در پایگاه کتاب درسی در اختیار دانش آموزا ...

کتاب درسی هدیه های آسمان چهارم ابتدایی

کتاب درس هدیه های آسمان چهارم ابتدایی ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱ از چند بخش تشکیل شده که دانش آموزا با دانلود نسخه pdf اون می تونن از محتوای کتاب هدیه های آسمان چهارم 1400 - 1401 مطلع بشن و هر جایی که باشن نسخه الکترونیکی کتاب هدیه های آسمان همراهشون باشه.     هر سال آموزش و پرورش علاوه بر نسخه کاغذی کتاب هدیه های آسمان چهارم ابتدایی نسخه pdf اون رو به صورت رایگان در ...

کتاب درس ریاضی ششم ابتدایی

کتاب درس ریاضی ششم ابتدایی ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱ از چند بخش تشکیل شده که دانش آموزا با دانلود نسخه pdf اون می تونن از محتوای کتاب ریاضی ششم 1400 - 1401 مطلع بشن و هر جایی که باشن نسخه الکترونیکی کتاب ریاضی همراهشون باشه.     هر سال آموزش و پرورش علاوه بر نسخه کاغذی کتاب ریاضی ششم ابتدایی نسخه pdf اون رو به صورت رایگان در پایگاه کتاب درسی در اختیار دانش آموزا قرار ...

کتاب درس نگارش فارسی ششم ابتدایی

کتاب درس نگارش ششم ابتدایی ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱ از چند بخش تشکیل شده که دانش آموزا با دانلود نسخه pdf اون می تونن از محتوای کتاب نگارش ششم 1400 - 1401 مطلع بشن و هر جایی که باشن نسخه الکترونیکی کتاب نگارش همراهشون باشه.     هر سال آموزش و پرورش علاوه بر نسخه کاغذی کتاب نگارش ششم ابتدایی نسخه pdf اون رو به صورت رایگان در پایگاه کتاب درسی در اختیار دانش آموزا قرار ...

کتاب درس فارسی ششم ابتدایی

کتاب درس فارسی ششم ابتدایی ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱ از چند بخش تشکیل شده که دانش آموزا با دانلود نسخه pdf اون می تونن از محتوای کتاب فارسی ششم 1400 - 1401 مطلع بشن و هر جایی که باشن نسخه الکترونیکی کتاب فارسی همراهشون باشه.     هر سال آموزش و پرورش علاوه بر نسخه کاغذی کتاب فارسی ششم ابتدایی نسخه pdf اون رو به صورت رایگان در پایگاه کتاب درسی در اختیار دانش آموزا قرار ...

نحوه محاسبه مالیات خانه های خالی

بر مبنای ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم، خانه هایی که بیش از 120 روز در یک سال خالی باشند، مشمول مالیات خواهند شد و نحوه محاسبه مالیات خانه های خالی بر مبنای دستور العمل تنظیمی سازمان مالیات کشور می باشد.بدین نحو که ابتداارزش اجاره ماهانه بر اساس متر مربع مشخص و پس از کسر 25 درصد استهلاک و محاسبه نرخ مالیات بر اجاره، مالیات خانه خالی بر اساس تعداد سال ...

کتاب درس هدیه های آسمان ششم ابتدایی

کتاب درس هدیه های آسمان ششم ابتدایی ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱ از چند بخش تشکیل شده که دانش آموزا با دانلود نسخه pdf اون می تونن از محتوای کتاب هدیه های آسمان ششم 1400 - 1401 مطلع بشن و هر جایی که باشن نسخه الکترونیکی کتاب هدیه های آسمان همراهشون باشه.     هر سال آموزش و پرورش علاوه بر نسخه کاغذی کتاب هدیه های آسمان ششم ابتدایی نسخه pdf اون رو به صورت رایگان در پایگاه کتاب ...

دریافت شماره پاسپورت با کد ملی برای ثبت نام لاتاری

دریافت شماره پاسپورت با کد ملی امکان پذیر بوده و از طریق دفاتر پلیس+10 باید پیگیری شود. اگر می خواهید شماره پاسپورت خود را استعلام بگیرید و به دفاتر پلیس +10 دسترسی ندارید، روش های الکترونیکی برای این منظور طراحی شده اند. در این مقاله به چگونگی دریافت پاسپورت و استعلام آن به روش های حضوری و غیرحضوری پرداخته ایم. پس با ما همراه شوید.     دریافت شماره ...