مطالب کاربران فوریکا

بازرگانی عایق صدا پشم سنگ شفاف

بازرگانی عایق صدا پشم سنگ شفاف

 برای خرید و اطلاع از قیمت فروش محصولات بازرگانی عایق صدا پشم سنگ شفاف ما با شماره های درج شده در سایت تماس حاصل فرمایید تا همکاران ما در بازرگانی شما را راهنمایی بکنند. 2 چندین ماده مختلف ...

صادرات عایق صوتی خانه یونولیت

صادرات عایق صوتی خانه یونولیت

 صادرات و واردات صادرات عایق صوتی خانه یونولیت در مرکز عایق های صنعتی و خانگی ما انجام می‌شود. برای اطلاع از شرایط خرید با شماره های درج شده در سایت تماس حاصل فرمایید. رطوبت این محصولات ...

بهای خرید عایق صوتی فایبرگلاس هرمی

بهای خرید عایق صوتی فایبرگلاس هرمی

 جهت اطلاع از بهای خرید و بهترین قیمت های موجود بهای خرید عایق صوتی فایبرگلاس هرمی با شماره های درج شده در سایت تماس حاصل فرمایید. با این حال ، هنگامی که اصطلاح سازگاری طیف CI ، 50-2500 به متریک ...

صادرات عایق صوتی چوب پنبه کردن اتاق

صادرات عایق صوتی چوب پنبه کردن اتاق

 صادرات و واردات صادرات عایق صوتی چوب پنبه کردن اتاق در مرکز عایق های صنعتی و خانگی ما انجام می‌شود. برای اطلاع از شرایط خرید با شماره های درج شده در سایت تماس حاصل فرمایید. این تجزیه و ...

بازرگانی عایق صوتی چوبی برای دیوار

بازرگانی عایق صوتی چوبی برای دیوار

 برای خرید و اطلاع از قیمت فروش محصولات بازرگانی عایق صوتی چوبی برای دیوار ما با شماره های درج شده در سایت تماس حاصل فرمایید تا همکاران ما در بازرگانی شما را راهنمایی بکنند. در مطالعه حاضر ، ...

خرید عایق صوتی ساختمان در آپارتمان

خرید عایق صوتی ساختمان در آپارتمان

 برای خرید خرید عایق صوتی ساختمان در آپارتمان با شماره های درج شده در سایت تماس حاصل فرمایید. فرضیات ساده برای توصیف ثابت از نظر جهتهای الاستیک موازی (ELL) و عمود (E ) به دانه انجام شده ...

خرید عایق صدا نمدی نازک

خرید عایق صدا نمدی نازک

 برای خرید خرید عایق صدا نمدی نازک با شماره های درج شده در سایت تماس حاصل فرمایید. عوامل دیگر همچنین می توانند به عنوان دلیل سطح همبستگی پایین مشاهده شده بین ارزیابی ذهنی و معیارهای SingleNumber ...

صادرات عایق صوتی زیر پارکت ماینر

صادرات عایق صوتی زیر پارکت ماینر

 صادرات و واردات صادرات عایق صوتی زیر پارکت ماینر در مرکز عایق های صنعتی و خانگی ما انجام می‌شود. برای اطلاع از شرایط خرید با شماره های درج شده در سایت تماس حاصل فرمایید. معرفی یک نیاز به ...

بهای خرید عایق صوتی دکواتیو پمپ آب

بهای خرید عایق صوتی دکواتیو پمپ آب

 جهت اطلاع از بهای خرید و بهترین قیمت های موجود بهای خرید عایق صوتی دکواتیو پمپ آب با شماره های درج شده در سایت تماس حاصل فرمایید. همچنین ممکن است یک مدل انسولین صدا ارتوتروپیک و ضخیم صفحه ...

صادرات عایق صوتی پشت چسب دار سه بعدی

صادرات عایق صوتی پشت چسب دار سه بعدی

 صادرات و واردات صادرات عایق صوتی پشت چسب دار سه بعدی در مرکز عایق های صنعتی و خانگی ما انجام می‌شود. برای اطلاع از شرایط خرید با شماره های درج شده در سایت تماس حاصل فرمایید. رشد در تعداد ...

بازرگانی فوم عایق صدا جاذب صدا

بازرگانی فوم عایق صدا جاذب صدا

 برای خرید و اطلاع از قیمت فروش محصولات بازرگانی فوم عایق صدا جاذب صدا ما با شماره های درج شده در سایت تماس حاصل فرمایید تا همکاران ما در بازرگانی شما را راهنمایی بکنند. 1 dB برای مدل صفحه نازک ...

سفارش عایق صوتی چرمی و سرما

سفارش عایق صوتی چرمی و سرما

 برای اطلاع از قیمت و ثبت سفارش سفارش عایق صوتی چرمی و سرما به شماره های درج شده در سایت تماس حاصل فرمایید تا ثبت سفارش شما را پیگیری کنیم. برای ارزیابی رابطه بین سطوح عایق صدا و تأثیرات بر ...