مطالب کاربران فوریکا

تولید عایق صوتی ضد آب روی سقف

تولید عایق صوتی ضد آب روی سقف

 برای اطلاع از قیمت تولید و سفارش آنلاین تولید عایق صوتی ضد آب روی سقف با شماره های درج شده در سایت تماس حاصل فرمایید تا همکاران ما شما را راهنمایی کنند. مواد سبک وزن اغلب دارای عوامل از دست ...

بازرگانی عایق صوتی درب نازک

بازرگانی عایق صوتی درب نازک

 برای خرید و اطلاع از قیمت فروش محصولات بازرگانی عایق صوتی درب نازک ما با شماره های درج شده در سایت تماس حاصل فرمایید تا همکاران ما در بازرگانی شما را راهنمایی بکنند. (3) چوب یک ماده ...

خرید عایق صدای نمدی برای دیوار

خرید عایق صدای نمدی برای دیوار

 برای خرید خرید عایق صدای نمدی برای دیوار با شماره های درج شده در سایت تماس حاصل فرمایید. [12] نشان داد که حداکثر وزن فشار دارد شده استن از سطح فشار صدا (LNT ، W) 56 دسی بل به عنوان مهمترین شاخص عایق ...

بازرگانی عایق صوتی ساختمان پمپ آب

بازرگانی عایق صوتی ساختمان پمپ آب

 برای خرید و اطلاع از قیمت فروش محصولات بازرگانی عایق صوتی ساختمان پمپ آب ما با شماره های درج شده در سایت تماس حاصل فرمایید تا همکاران ما در بازرگانی شما را راهنمایی بکنند. این نشان می دهد که ...

تولید عایق صوتی کناف فوم بتن

تولید عایق صوتی کناف فوم بتن

 برای اطلاع از قیمت تولید و سفارش آنلاین تولید عایق صوتی کناف فوم بتن با شماره های درج شده در سایت تماس حاصل فرمایید تا همکاران ما شما را راهنمایی کنند. حتی اگر سطح دلخوری می تواند یک اندازه ...

بهای خرید عایق صوتی نمدی برای ماشین

بهای خرید عایق صوتی نمدی برای ماشین

 جهت اطلاع از بهای خرید و بهترین قیمت های موجود بهای خرید عایق صوتی نمدی برای ماشین با شماره های درج شده در سایت تماس حاصل فرمایید. اندازه گیری عایق صدا از نه صفحه در سوئیت های مختلف انتقال دو ...

سفارش فوم عایق صدا جاذب

سفارش فوم عایق صدا جاذب

 برای اطلاع از قیمت و ثبت سفارش سفارش فوم عایق صدا جاذب به شماره های درج شده در سایت تماس حاصل فرمایید تا ثبت سفارش شما را پیگیری کنیم. رشد در تعداد سرنشینان که از خانه های خود در سالهای اخیر ...

خرید عایق حرارتی صوتی روکار

خرید عایق حرارتی صوتی روکار

 برای خرید خرید عایق حرارتی صوتی روکار با شماره های درج شده در سایت تماس حاصل فرمایید. 4 ، ATL نشان می دهد که سطح سر و صدای موجود در اتاق در اتاق های دریافت با فرکانس کاهش می یابد و توزیع حقوقی ...

تولید عایق صدا ماینر کردن اتاق

تولید عایق صدا ماینر کردن اتاق

 برای اطلاع از قیمت تولید و سفارش آنلاین تولید عایق صدا ماینر کردن اتاق با شماره های درج شده در سایت تماس حاصل فرمایید تا همکاران ما شما را راهنمایی کنند. مطالعاتی که از این اصطلاحات آداجت ...

بازرگانی عایق صوتی چوب پنبه هرمی

بازرگانی عایق صوتی چوب پنبه هرمی

 برای خرید و اطلاع از قیمت فروش محصولات بازرگانی عایق صوتی چوب پنبه هرمی ما با شماره های درج شده در سایت تماس حاصل فرمایید تا همکاران ما در بازرگانی شما را راهنمایی بکنند. پانل های سه و Fivelayer ...

بازرگانی عایق صوتی نمدی کف ساختمان

بازرگانی عایق صوتی نمدی کف ساختمان

 برای خرید و اطلاع از قیمت فروش محصولات بازرگانی عایق صوتی نمدی کف ساختمان ما با شماره های درج شده در سایت تماس حاصل فرمایید تا همکاران ما در بازرگانی شما را راهنمایی بکنند. برای دستیابی به ...

بهای خرید عایق صوتی دکواتیو چسبی

بهای خرید عایق صوتی دکواتیو چسبی

 جهت اطلاع از بهای خرید و بهترین قیمت های موجود بهای خرید عایق صوتی دکواتیو چسبی با شماره های درج شده در سایت تماس حاصل فرمایید. بیشتر این مطالعات شامل اندازه گیری میدانی از تأثیر و عایق صوتی ...