تاریخ انتشار : سه شنبه 12 بهمن 1395

تصویر بالای قالب های پیش فرض فورکیا بدون متن

تصویر بالای قالب های پیش فرض فورکیا بدون متن

تصویر بالای قالب های پیش فرض فورکیا بدون متن

در فورکیا چندین قالب پیش فرض وجود دارد که در بالای آنها تصویر هایی وجود دارد که متنی در داخل آنها نوشته شده این نوشته ها عمومی می باشد و کاربرانی که می خواهند نوشته ی آنها را عوض نمایند می توانند از تصاویر زیر استفاده نمایند :

 

https://4kia.ir/s4/newtheme/headers/theme1.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/headers/theme1.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/headers/theme2.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/headers/theme2.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/headers/theme3.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/headers/theme3.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/headers/theme4.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/headers/theme4.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/headers/theme5.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/headers/theme5.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/headers/theme6.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/headers/theme6.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/headers/theme7.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/headers/theme7.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/headers/theme8.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/headers/theme8.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/headers/theme9.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/headers/theme9.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/headers/theme10.png

https://4kia.ir/s4/newtheme/headers/theme10.png