تماس با ما

درگاه ارتباط با سایت

توجه : لازم به ذکر است درصورتی که فایلی خریداری نموده اید و موفق به دریافت آن نشده اید ابتدا از قسمت " پشتیبانی خرید " سفارش خود را پیگیری نمایید و درصورتی که خرید شما موفق آمیز بوده از طریق " تماس با ما " ی خود فروشگاه فروشنده با فروشگاه دار مربوطه تماس حاصل و موضوع را مطرح نمایید و درصورتی که جوابی دریافت ننمودید درهمان قسمت به پشتیبانی پیغام ارسال نمایید و از تماس و ارسال ایمیل در این زمینه خودداری نمایید..


جزییات تماس

آذربایجان غربی - شهرستان مهاباد - وفایی - هشت متری دوم شرقی - پلاک 9 کد پستی: 5916833759 - مهندس امیر گل بابی

همراه :09026494922
تلفن :04442240763