تاریخ انتشار : پنجشنبه 10 دی 1394

کاربرد وبلاگ

کاربرد وبلاگ

کاربرد وبلاگ ها

امروزه وبلاگ و وبلاگ نویسی به سرعت افزایش می یابد و بلاگ کاربرد های دیگری پیدا نموده است کاربرد وبلاگ در روزهای اول پیدایش آن فقط انتشار مطالب و نظریات نویسنده خود بود اما آلان و با فراگیر شدن سیستم وبلاگ دهی فورکیا کاربرد های وبلاگ به حد سایت و فروشگاه رسیده است و تقریبا نمی توان فرقی بین سایت و فروشگاه و وبلاگ های فورکیا گذاشت. وبلاگ های فورکیا دارای کاربرد های مانند : انتشار مطالب ، مقالات، اخبار، معرفی کالا و خدمات، معرفی اشخاص و شرکت ها، تبلیغات، فروش فایل، همکاری درفروش، کسب و کار اینترنتی و ... است.


وبلاگ ها دارای مزايا و دستاوردهای متعددی می باشند که به برخی از آنان اشاره می گردد :

انتخاب مطلب ( داده ) : ميزان توليد و نشر اطلاعات در سطح جهان به سرعت در حال پيشرفت بوده  و روندی کاملا تصاعدی را طی می نمايد . بديهی است در چنين وضعيتی ، حتی امکان مطالعه بخش اندکی از آنان نيز وجود نداشته و ما مستلزم استفاده از روش ها و مکانيزمهائی به منظور فيلترينگ اطلاعات و يافتن اطلاعات مورد نظر در يک رابطه خاص بدون از دست دادن منبع ارزشمند و محدود زمان می باشيم  . یکی از کاربرد های وبلاگ این است که وبلاگ ها با تمرکز بر روی يک موضوع خاص می توانند بستری مناسب برای ارائه اطلاعات را فراهم نمايند . با مطالعه و خواندن مطالب منتشر شده بر روی يک وبلاگ که توسط فردی با علايق مشترک با شما تهيه و منشتر شده است ، احتمال يافتن مطالب مورد نظر در زمانی معقول فراهم می گردد. با ترکيب و جمع بندی مطالب منتشر شده در ارتباط با يک موضوع خاص از  چندين وبلاگ انتخابی، می توان به مجموعه ای از اطلاعات مورد علاقه، دست يافت . با توجه به اينکه وبلاگ ها خلاصه ای از ساير موضوعات مربوط به ديگران را نيز ارائه می نمايند ، آنان يک ديد اطلاعاتی مناسب  در ارتباط با يک موضوع را به مخاطب خود منتقل می نمايند. مطالب و موضوعاتی که در چندين وبلاگ مورد توجه قرار می گيرد به خواننده امکان آگاهی از  نقطه نظرات چندين وبلاگ نويس  را در ارتباط با يک موضوع خاص ، خواهد داد . بدين ترتيب خواننده  قبل از مطالعه تمام مطلب ، ديد مناسبی نسبت به آن را پيدا نمايد . به  فرآيند فوق ، triangulation  گفته می شود .

مديريت دانش و تجارب شخصی  : یکی دیگر از کاربرد های وبلاگ این است که محتويات وبلاگ  به منزله يک بايگانی از افکار و انديشه های وبلاگ نويسان آن بوده که در مقاطع زمانی متفاوتی نوشته شده و  در صورت نياز به اطلاعاتی خاص می توان با استفاده از مراکز جستجو  و بر اساس يک کليد واژه خاص  به آنان مراجعه نمود. وجود لينک ها ی متعدد مرتبط با يک موضوع خاص که توسط مولف يک وبلاگ مشخص می گردد ، امکان دنبال نمودن وضعيت موجود در رابطه با يک موضوع خاص را در اختيآر علاقه مندان قرار می دهد .

ارتباط دو سويه : یکی دیگر از کاربرد های وبلاگ این است که همانگونه که در بخش قبل  اشاره گرديد ، وبلاگ ها به محيط و يا رسانه محاوره ای برای مباحث عمومی و تخصصی  تبديل و امکان تعامل اطلاعاتی بين وبلاگ نويسان و خوانندگان از يکطرف و خوانندگان با خوانندگان از طرف ديگر فراهم می گردد . ويژگی فوق از ماهيت دوطرفه بودن وب به نحو احسن استفاده و آن را در جهت اهداف خود بکار می گيرد.

جامعه شبکه ای : یکی دیگر از کاربرد های وبلاگ این است که پديده وبلاگ نويسی فرصت ها و پتانسيل های  مناسبی را در جامعه شبکه ای ، ايجاد می نمايد. نويسندگان وبلاگ ها به مرور زمان توسط خوانندگان خود شناخته خواهند شد. بدين ترتيب آنان در معرض فرصت هائی قرار خواهند گرفت که شايد هرگز تصور آن را نمی کردند. در جامعه شبکه ای هر شخص می تواند دارای سهمی در توليد و ارائه اطلاعات داشته باشد و خود نيز می تواند از دستاوردهای اطلاعاتی ديگران استفاده نمايد. شبکه فوق نظير شبکه های نظير به نظير بوده که يک کامپيوتر می تواند در يک لحظه از منابع موجود بر روی ساير کامپيوترها استفاده نمايد و هم می تواند منابع مورد نظر بر روی سيستم خود را جهت استفاده در اختيار ساير کامپيوترها قرار دهد . جامعه شبکه ای دارای ايستگاههائی ( انسان ) است که در آن هر يک سهمی در توليد و ارائه اطلاعات  و استفاده از اطلاعات ديگران را بر عهده خواهند داشت .

روتينگ اطلاعات : یکی دیگر از کاربرد های وبلاگ این است که وبلاگ ها دارای تاثيری مثبت در خصوص چرخش آزادنه اطلاعات در يک جامعه اطلاعاتی می باشند . خواننده و نويسنده يک وبلاگ اغلب به يک جامعه و يا سازمان يکسان تعلق نداشته و برای ارتباط بين آنان مرز خاصی وجود نخواهد داشت . بدين ترتيب ما شاهد تقابل افکار ، انديشه ها در يک مقياس گسترده و جهانی بوده که زمنيه يک جامعه اطلاعاتی را ايجاد می نمايد . ايجاد چنين روابطی در دنيای خارج از وبلاگ امری مشکل و گاها" غير ممکن است .

از وبلاگ برای فروش و معرفی کالا و خدمات خود نیز استفاده نمود یک کاربرد وبلاگ این است که شاید نتوان هر روز سایت را به روز نگاه داشت اما یک وبلاگ در کنار یک سایت می تواند آن را بروز نگهداشته و بازدید آن را بالا ببرد.