اخبار فورکیا

تاریخ خبر : چهارشنبه 20 خرداد 1394

نحوه نوشتن شرح مختصری از فروشگاه

نحوه نوشتن شرح مختصری از فروشگاه

نحوه نوشتن شرح مختصری از فروشگاه


شرح مختصری از فروشگاه شما باید شامل توضیح کوتاهی از فروشگاه شما و اهداف و رویکرد های فروشگاه شما باشد سعی کنید در قسمت " شرح مختصری از فروشگاه " خود نام و عنوان سایت را ذکر کنید و بهتر است از کلمات کلیدی تعیین شده برای سایت خود نیز استفاده کنید در توضیحات سایت میتوانید از کلمات کلیدی بیشتر نسبت به عنوان استفاده کنید. درکل این شرح مختصر باید به طور خلاصه فروشگاه شما را به مشتری معرفی نماید و شامل کلمات کلیدی عنوان فروشگاه و کلمات کلیدی فروشگاه باشد و در عین حال برای مشتری شما جذاب باشد و از تکرار کردن متن عنوان فروشگاه در آن خودداری نمایید.