اخبار فورکیا

تاریخ خبر : چهارشنبه 25 شهریور 1394

ارسال مطلب و دریافت جایزه

ارسال مطلب و دریافت جایزه

ارسال مطلب و دریافت جایزه

این طرح در تاریخ 5 آبان ماه سال 94 به پایان رسید.

سایت فورکیا جهت تشویق کاربران به ارسال مطالب در نظر دارد به ازای ارسال هر مطلب مبلغ 500 ریال به کاربران جایزه دهد. ارسال مطالب باعث افزایش بازدید، افزایش فروش، افزایش درآمد از طریق همکاری در فروش می شود.
کاربران جهت دریافت این جایزه قبل از شروع فعالیت باید کلمه " شروع " را از طریق کنترل پنل خود و قسمت " تیکت جدید " ارسال نمایند تا اطلاعات آنها ثبت گردد و بعد از ارسال تیکت می توانند شروع به ارسال مطالب نمایند.

شرایط ارسال مطالب :
1- هر نوع تقلب در ارسال باعث عدم دریافت جایزه می شود.
2- ارسال مطالب تکراری و یا کپی زدن از دیگر فروشگاه های فورکیا ممنوع می باشد.
3- مطالب باید مطابق قوانین سایت فورکیا باشد
4- مطالب باید حداقل بالای ده خط باشند.

کاربران توجه نمایند :
ارسال مطالب در طولانی مدت باعث افزایش بازدید و افزایش درآمد کاربران می گردد و این مبلغ فقط جهت تشویق می باشد و بهتر است کاربران نکات زیر را رعایت نمایند
1- قسمت " چگونه فروشگاه شما حداکثر درآمد ممکنه را خواهد داشت " را مطالعه و نکات لازمه را رعایت نمایید.
2- اگر مطالب را از سایت های دیگر کپی می نمایید بهتر است عنوان و چند خط اول آن تغییر داده شود تا گوگل بازدید بیشتری برای شما ارسال نماید و سعی نمایید مطالب با موضوع سایت شما همخوانی داشته باشد.
3- در آخر هر مطلب منبع آن را ذکر نمایید تا حق کپی رایت رعایت گردد.
4- کاربران برای افزایش سرعت ارسال مطالب می توانند فقط دو قسمت " عنوان مطلب " و " توضیحات کامل مطلب " را پر نمایند هرچند پر نمودن بقیه گزینه ها باعث افزایش بازدید بیشتر می گردد.

روش دریافت جایزه :
کاربران با ارسال کلمه " شروع " از طریق تیکت به صورت اتوماتیک فعالیت آنها ثبت شده و با ارسال هر مطلب مبلغ 500 ریال برای آنها ثبت می گردد و این مبلغ با موجودی آنها جمع نمی شود بلکه به صورت مجزا در سیستم ثبت می گردد و فقط مدیریت فورکیا به آن دسترسی داشته و کاربر موجودی خود را از روی تعداد ارسالی ها می تواند محاسبه نماید.
مبلغ جایزه درصورتی که کمتر از پنجاه هزار تومان باشد بعد از یک ماه از شروع فعالیت به حساب کاربر واریز می شود و درصورتی که بیشتر از پنجاه هزار تومان باشد کاربر می تواند درخواست تسویه نماید.