اخبار فورکیا

تاریخ خبر : شنبه 9 مرداد 1395

پورسانت بازاریابی چیست ؟

پورسانت بازاریابی چیست ؟

پورسانت بازاریابی چیست؟
پورسانت بازاریابی یعنی وقتی فردی برای فایل شما بازاریابی می کند شما چند درصد از سهم سود خود را به ایشان بدهید. خیلی ‏ها فکر می کنند با این کار باعث کاهش درآمد خود می شوند درصورتی که این مثل هزینه تبلیغات است با این تفاوت که در ‏تبلیغات شما هزینه می کنید و بعد ممکن است جواب بگیرید ولی در این حالت شخص دیگری برای فایل شما بازاریابی می کند و ‏بعد از فروش درصد پورسانت خود را بر می دارد. این کار تا حد زیادی به نفع فروشنده است.‏


درصد پورسانت چقدر باشد؟
هر چقدر درصد پورسانت بیشتر باشد اشخاص و کاربران بیشتری تمایل پیدا می کنند برای فایل شما بازاریابی نمایند و کسب ‏درآمد نماید. همچنین این به عنوان یک تشویق باعث می شود بازاریاب انرژی بیشتر برای فایل شما بگذارد حتی فایل های شما را ‏در بهترین مکان های سایت خود تبلیغ نمایند یا برای شما تبلیغات اختصاصی انجام دهند.‏


یک اشتباه بزرگ
بعضی از کاربران درصد پورسانت را افزایش می دهند و بعد از مدتی آن را کاهش و یا صفر می کنند با این کار هم بازاریاب ها ‏فایل های آنها را حذف می کنند و هم از سیستم همکاری در فروش فورکیا حذف می شوند و در الگوریتم های فورکیا امتیاز منفی ‏دریافت می نماند.‏

پورسانت بازاریابی بیشتر = درآمد بیشتر