اخبار فورکیا

تاریخ خبر : چهارشنبه 20 خرداد 1394

نحوه قیمت گذاری محصولات و دیگر تنظیمات

نحوه قیمت گذاری محصولات و دیگر تنظیمات

نحوه قیمت گذاری محصولات و دیگر تنظیمات


برای محصول خود قیمتی را مشخص کنید که بیشترین درآمد را برای شما داشته باشد یعنی ضرب تعداد فروش در قیمت فروش به حداکثر برسد. اگر قیمت شما بالا باشد تعداد خرید کاهش می یابد و اگر خیلی ارزان باشد سود آن کم می شود. خود را جای مشتری در نظر بگیرید و بهترین قیمت را انتخاب کنید اگر محصول مشابه با کیفیت مشابه وجود دارد سعی نمایید قیمت را بالا در نظر نگیرید اگر مطالب را از اینترنت جمع آوری کرده اید باز قیمت را طوری در نظر بگیرید که مشتری هم راضی باشد و هدف فقط کسب درآمد نباشد.
برای محصول خود حتما یک تخیفی در نظر بگیرید چون تاثیر مثبتی بر روی مشتری می گذارد
برای هر محصول پورسانتی در نظر بگیرید تا دیگر کاربران برای فروش محصول شما تلاش کنند و درآمد شما بیشتر شود. درصورتی که پورسانت را صفر در نظر بگیرید محصول شما در قسمت همکاری در فروش نمایش داده نمی شود.