اخبار فورکیا

تاریخ خبر : پنجشنبه 27 مهر 1396

امکان ایجاد نویسنده برای سایت یا فروشگاه

امکان ایجاد نویسنده برای سایت یا فروشگاه

سیستم سایت دهی و فروشگاه دهی رایگان و حرفه ای فورکیا امکان جدید دیگری را هم به سایت اضافه نمود و آن امکان ایجاد ‏نویسنده است .‏


امکان ایجاد نویسنده چیست ؟
با این امکان شما می توانید برای سایت یا فروشگاه خودتان نویسنده استخدام کنید که بعضی از فعالیت ها را به ایشان واگذار نمایید ‏و محدودیت هایی را برای نویسنده در نظر بگیرید. مثلا نویسنده نمی تواند تسویه بزند یا مقدار فروش را مشاهده نماید و یا ‏مطالب را حذف و یا ویرایش نماید و ...‏
تمام این محدودیت ها را مدیرفروشگاه می تواند اعمال و یا آزاد نماید.‏


شما می توانید به صورت گروهی، یک فروشگاه را مدیریت نمایید و یا در بازه های زمانی که نمی توانید به فروشگاه یا سایت ‏خود رسیدگی کنید بعضی از کارها را به شخص دیگری بسپارید تا انجام دهد.‏


در کل امکان نویسنده به شما خیلی کمک می کند و باعث افزایش فروش می شود و به سرعت رشد سایت یا فروشگاه کمک می ‏نماید.‏
تا جایی که امکان داشته ، برای نویسنده و مدیران فروشگاه امکانات اضافه نموده ایم و امیدواریم از این فرصت ها بهترین استفاده ‏را ببرید.‏