اخبار فورکیا

تاریخ خبر : پنجشنبه 27 مهر 1396

دریافت گواهینامه ی ‏SSL‏ برای سایت فورکیا

دریافت گواهینامه ی ‏SSL‏ برای سایت فورکیا

Secure socket Layer‏  يا ‏SSL‏ پرتكلی است كه بوسیله ‏Netscape‏ برای انتقال اطلاعات خصوصي روی اینترنت بوجود آمده ‏است. ‏SSL ‎‏ اطلاعات رد و بدل شده توسط مرورگر و سرور را پنهان می کند و از اطلاعات محرمانه کاربران مثل ایمیل و رمز ‏عبور نگهدار می نماید.‏
گواهینامه ی‎ ‎‏ ‏SSL‏ امنیت سایت را بالاتر می برد.‏
فورکیا برای دامنه ی اصلی گواهینامه ی ‏SSL‏ را دریافت نموده و از این به بعد به جای نمایش آدرس سایت با ‏http‏ با ‏https‏ ‏نمایش داده می شود. این امکان فقط برای دامنه ی اصلی نیاز است چون اطلاعات کاربران در دامنه ی اصلی بین کاربر و سرور ‏رد و بدل می شود.‏

توصیه می نماییم از این به بعد رمز های کنترل پنل خود را هر سه ماه یکبار با رعایت نکات ذکر شده در " انتخاب بهترین رمز عبور برای کنترل پنل سایت یا فروشگاه " عوض نمایید.